Ukens navn: Hans Agdal Stenseng

Hans Agdal Stenseng, leder i HSMAI Student

Hans Agdal Stenseng

Student og leder av HSMAI Student

Markedshøyskolen/HSMAI

– Hva består din arbeidshverdag av?

– Som student og deltidsansatt i HSMAI, med ansvar for HSMAI Student, er det ingen dager som er helt like, men det er derfor jeg er så tiltrukket av bransjen! Arbeidsdagen starter ofte med et kort møte med mine medarbeidere, der vi diskuterer gårsdagen og legger slagplanen for den kommende dagen. Deretter har jeg gleden av en svært variert dag. Det blir mange møter og telefonsamtaler i løpet av en dag, og det er like spennende hver gang jeg har muligheten til å prate med en ny mulig samarbeidspartner eller et nytt medlem.

– Hva er det beste ved jobben din?

– Jeg ser på meg selv som veldig heldig i denne jobben. Jeg har gleden av å møte både studenter og de som har vært i bransjen i noen år. Det er fantastisk lærerikt, og åpner dører til nye deler av norsk reiseliv, som jeg ikke ante fantes. Reiselivet i Norge og resten av verden tiltrekker seg et variert spekter av personligheter, og jeg blir like glad hver gang jeg knytter nye bekjentskap, eller styrker gamle. Jeg er sterk i troen på at bransjen behøver fersk arbeidskraft i alle ledd, for er det ikke slik at bransjen ønsker dem av oss som investerer tid, penger og energi i det og få innsikt i reiselivet og teoriene bak? Er det ikke slik at bransjen ønsker dem av oss som brenner for reiseliv? Er det ikke slik at bransjen behøver faglærte, og dem som velger spisset akademia, for at norsk reiseliv skal kunne utvikle seg? Når jeg får spredt dette, da føler jeg en utrolig sterk glede og stolthet over å få inneha denne jobben!

– Har du noen du har sett opp til?

– Det er mange jeg har sett opp til, men mine foreldre må jo alltid trekkes frem. Geir Lian, hotellsjef ved Thon Hotell Vettre, der jeg tok min læretid, er nok den største inspiratoren til at jeg valgte videre utdannelse. Og sist, men absolutt ikke minst, Ingunn Hofseth i HSMAI, som gir meg disse sjansene.

– Har dere noen hyggelige tradisjoner på kontoret?

– Vi er jo en liten administrasjon, og det er derfor ekstra hyggelig de gangene vi er samlet. Da prøver vi å spise lunsj sammen, slik at vi kan oppdateres på hverandres hverdag. Med ett kontor på sunnmøre, ett her i Oslo og en ansatt p.t. sittende i USA, er det klart at det er utrolig hyggelig når vi samles.

– Hvor lenge har du vært medlem i HSMAI?

– Jeg har vært ansatt i HSMAI siden juni 2011, men mitt første møte med HSMAI var for ett år siden, på HSMAI Reiselivsdagen 2010.

– Hva syns du er det beste ved HSMAI?

– Jeg vil si at nettverket HSMAI gir medlemmer og ansatte, samt evnen til å knytte studentene nærmere norsk reiseliv, er det aller beste. Det finnes så mange dyktige hoder i denne bransjen, og vi er mange som ønsker å komme innenfor, så vi kan høre andres erfaringer og oppdateres på de utfordringene reiselivet måtte ha. Ingen foreleser kan veie opp for den erfaringen dere i bransjen gjør dere hver eneste dag!

– Er det noen aktiviteter/tiltak du syns HSMAI bør starte opp?

– Det er flott å se at det jobbes for et større fokus på lokale events også, slik at det ikke bare er våre medlemmer i Oslo-regionen, men alle i hele landet, som nyter godt av våre mindre kurs og arrangementer. Ellers vil jeg trekke frem HSMAI Møtebørs Student, som et arrangement der bransjen kan knytte til seg noen av de klokeste unge hodene.

– Beskriv en perfekt helg for deg.

– En perfekt helg starter med at innboksen er sjekket og eventuelle oppgaver er levert. Deretter fylles den med gode venner, uteliv, familie, en gåtur på Frogner eller Bygdøy, og generell hygge. God mat har alltid vært viktig for meg, så jeg prøver å spise med gode venner så ofte som mulig. Helgene er en ekstra mulighet til dette.

– Hvis du var Norges statsminister, hva ville du lagt vekt på?

– Jeg ville nok hatt et sterkt fokus på utdanning og forskning, men også på et styrket helsevesen. Deretter skulle jeg gjerne sett at det ble lagt bedre til rette for at små og mellomstore bedrifter kunne styrkes og vokse. Regelverket virker for komplisert og utdatert, slik det er nå. Økt entreprenørskap gir økte inntekter, flere arbeidsplasser, og da igjen, mer inn til statskassen. Jeg hadde også selvfølgelig gjort mitt for at reiselivet i Norge ble løftet til de høyder vi alle vet det har potensial for. Med en liten rydderunde i samferdselsdepartementet, og opprettelse av et statlig organ for forskning og utvikling av reiseliv, tror jeg vi hadde kommet langt på vei.

– Hva er tittelen på boken om livet ditt?

– Om det skal skrives memoarer en gang i fremtiden, håper jeg boken kan få tittelen «Ikke si at himmelen er målet, når det finnes fotspor på månen!»

– Hvor går neste reise, privat eller i arbeid?

– Privat går den hjem til Asker for å feire jul, men i vinter har vi også mye som skjer internasjonalt. Så, med HSMAI, blir det reiser både til Sverige, England, Danmark og Finland.

– Har du noen spesielle hobbyer?

– Mat, god drikke, musikk og foto er nok mine største hobbyer. Gitaren trekkes som regel frem hver dag, til naboenes store glede, eventuelt forferdelse. Jeg har ikke turt å spørre.

– Takk, har du ellers noe på hjertet?

– Først av alt ønsker jeg alle en god jul og et godt nytt år! Deretter vil jeg minne om:

Kamerater og kolleger – Kjære bransje:

Se studentene, se mulighetene – Møt studentene og møt mulighetene!