TripAdvisor utvider samarbeidet med HSMAI Europe

Samtidig med at HSMAI styrker seg regionalt, gjennom samarbeid med aktører som Polaris Media, styrker organisasjon seg også internasjonalt, ved å inngå et omfattende samarbeid med verdens ledende aktør på online kundetilbakemeldinger, TripAdvisor. Avtalen ble undertegnet torsdag.

TripAdvisor startet et samarbeid med HSMAI Europe i forbindelse med HSMAI European Awards i mai i London.

For 2012 har TripAdvisor og HSMAI Europe valgt å utvide samarbeidet. Samarbeidet er omfattende, og det første som står på agendaen er samarbeid om en rekke aktiviteter i Europa.

Foreløpig er følgende byer/datoer satt:

  • Berlin 6. mars 2012
  • Tallinn 23. april 2012
  • Riga 25. april 2012
  • Vilnius 27. april 2012

HSMAI ser frem til et solid og langvarig samarbeid, til stor nytte for våre medlemmer.