– Et tøft år i vente

Per Arne Tuftin

Reiselivsdirektøren i Innovasjon Norge spår at 2012 kommer til å bli et tøft år for reiselivsnæringen, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

– En sterk norsk krone og et Europa i krise er ikke et godt utgangspunkt for det kommende året, sier Per-Arne Tuftin. Han spår en total vekst til Norge på to prosent i 2012, basert på en nullvekst fra utlandet, men en oppgang på tre prosent fra det norske markedet.

Samtidig som nordmenn i større grad reiser ut av landet på ferie, reiser de også mye i eget land, selv om de legger igjen mindre penger her til lands, sier Tuftin. For å imøtegå denne utviklingen, skal Innovasjon Norge satse enda sterkere på det norske markedet i 2012.

Utfordringen er at tilstrømmingen av utlendinger ikke øker like mye som nordmenns iver etter å oppleve andre land. Dersom vi hadde klart å overbevise nordmenn om å legge igjen en like stor andel av feriebudsjettet sitt i Norge som de gjorde for fem år siden, ville turistinntektene i Norge vært om lag fire milliarder kroner høyere ved utgangen av 2011 enn det som vil bli resultatet i år.

Europa tilbake og Asia frem

Tall til og med november 2011 viser at antall utenlandske gjestedøgn er uendret, sammenlignet med samme periode i 2010. Det norske markedet har hatt en økning på tre prosent i samme periode.

– Man opplevde en strukturendring i turistankomster i 2011. Veksten kom fra små markeder, rent volummessig, mens vi har opplevd en tilbakegang fra de tradisjonelt store utenlandsmarkedene, forteller Tuftin.

Tyskland ender med en nedgang på to prosent så langt i 2011. Amerikanske gjestedøgn gikk tilbake med tolv prosent i november, men ender med en total økning på én prosent, grunnet en god vekst i begynnelsen av fjoråret.

Russland fortsetter å vokse, og har hatt en økning på åtte prosent så langt i år [det antas at man her snakker om 2011, red. anm.]. Fra Sør-Europa er tallene røde. Frankrike (-15 pst), Italia (-31 pst) og Spania (-28 pst). Tall så langt i år viser at det kun er Spania som øker, med fire prosent.

– Det er veksten fra «Europa ellers», på syv prosent, som gjør at vi kommer ut i null, når kun tall for desember gjenstår, fortsetter Tuftin, som spår at veksten fra Asia vil fortsette inn i 2012.

Hardere konkurranse

Det globale turistmarkedet er i store endringer. Stadig flere land konkurrerer om turistene, og nye nasjonaliteter gjør seg gjeldende som viktige markeder.

Situasjoner som i år krever raske omstillinger, i markeder hvor vi ser en potensiell vekst, tror Tuftin. Samtidig etterlyser reiselivsdirektøren en større innovasjonstakt i norsk reiseliv, og at reiselivsentreprenører i større grad slår seg sammen, for å oppnå den slagkraften som trengs for å vinne gjennom på det internasjonale markedet.

– Vi har mange gode entreprenører på reiseliv, men i et marked som vi ser konturene av nå, må man begynne å gå mer i takt og samarbeide, om en skal oppnå ønskede resultater, avslutter Tuftin.

Foto: Per-Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge.