Får støtte til reiselivsmonitor

Termometer

Buskerud fylkeskommune får tre millioner kroner i støtte til utvikling av et verktøy for å måle hvordan reiselivet i Norge utvikler seg, heter det i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Styret for det regionale forskingsfondet Oslofjordfondet har tildelt regionale forskningsmidler til i alt ti prosjekter. I Buskerud er det to prosjekter som mottar støtte:

  • Miljøvennlig bekjempelse av meldugg i veksthuskulturer, der G3 Ungplanter as (Drammen) og Kortnes Gartneri (Lier) deltar
  • Reiselivsmonitor – Et nettbasert styringssystem for reiselivets utvikling», som ledes av Buskerud fylkeskommune.

Totalt 27 prosjektsøknader konkurrerte om en pott på 20 millioner kroner.

Buskerud var eneste fylke som fikk innvilget en søknad i kategorien «Reiseliv, opplevelsesnæring og attraksjonskraft».

– Det er en stor anerkjennelse og første steg på veien mot et nasjonalt pilotprosjekt, sier Bente Bjerknes, reiselivsansvarlig i Buskerud fylkeskommune.

Omsetter for 7,4 mrd kroner

Buskerud er ett av de største reiselivsfylkene i Norge, med Hallingdal, som er landets største reiselivsregion.

Reiselivsnæringene i Buskerud omsetter for omlag 7,4 milliarder kroner i året.

I dag finnes det ikke noe godt system som måler effekten av tiltakene som reiselivsnæringen gjør.

– Reiselivsmonitoren vil gi reiselivsnæringen et styringsverktøy som de ikke har i dag, fortsetter hun.

Målgruppene for monitoren er:

  • Reiselivsbedriftene som trenger lett tilgjengelig, pålitelig kunnskap for bedre beslutninger innenfor produktutvikling, profilering, målgruppeutvelgelse og annet strategisk arbeid
  • Reiselivsdestinasjoner som etterspør informasjon om gjester, besøkstall og attraktivitet på destinasjonsnivå som input i sitt arbeid med å utvikle og profilere destinasjonene
  • Offentlige aktører og virkemiddelapparat som trenger mer kunnskap om hvilke tiltak som bidrar til økt verdiskapning og økt etterspørsel i relasjon til fordeling av midler
  • FoU-miljøene som har ansvar for utvikling av kunnskap

Kontinuerlig oppdatering

Reiselivsmonitor-prosjektets mål er å utvikle et nettbasert informasjonssystem – en monitor – som skal gi brukerne (reiselivsbedrifter, destinasjonsselskaper, virkemiddelapparat og FoU-miljøer) tilgang til kontinuerlig oppdatert og kvalitetssikret informasjon om reiselivets utvikling.

Slik informasjon vil gi brukerne bedre grunnlag for beslutninger om næringsutvikling samt produkt- og markedsutvikling.

Informasjonen som gjøres tilgjengelig gjennom monitoren, vil også kunne brukes av forskere som trenger empiri for å utvikle forskningsbasert kunnskap om reiselivet.

– Nå skal vi jobbe videre med å få på plass finansiering og partnerne i et nasjonalt prosjekt, avslutter Bjerknes.