Ukens navn: Elin Bolann

Elin Bolann, daglig leder, Elin Bolann Consulting

Elin Bolann

Daglig leder

Elin Bolann Consulting

Ledet juryen for HSMAI-prisene 2011

– Hva består din arbeidshverdag av?

– For øyeblikket jobber jeg med et svært spennende branding-prosjekt, på vegne av store norske næringslivsaktører, der vi ser på hvordan øko-verdier og samfunnsansvar kan påvirke forbrukeres holdning til en merkevare.

– Hva er det beste ved jobben din?

– Etter at jeg nylig tok doktorgrad i merkevare- og omdømmebygging, har det åpnet seg mange interessante muligheter. Det beste er at jeg nå kan kombinere tidligere praktisk erfaring fra reiseliv og næringsliv med nyervervet kompetanse, hentet fra fersk omdømmeforskning. Det er veldig inspirerende å jobbe i dette spenningsfeltet, og ikke minst det å kunne koble teori og praksis mot hverandre, i jakten på optimale løsninger for kundene.

– Har du noen du har sett opp til?

– Mange, og felles for dem er egenskapen de har til å skape gode resultater på forskjellige felter i livet, ved å omsette positivitet til skaperkraft og evne til å manifestere ønsker og mål – uansett vanskelighetsgrad. Nina Iversen og Leif Hem, som var mine veiledere under doktorgradsutdannelsen, er to slike mennesker. De er fantastiske.

– Har dere noen hyggelige tradisjoner på kontoret?

– Ja, men den aller hyggeligste er faktisk tradisjonen med å være sammen også utenom kontortiden. Vi er flere kolleger som årlig drar til Finse på ski, på seilturer i skjærgården og arrangerer kollegiale middager hjemme.

– Hvor lenge har du vært medlem i HSMAI?

– Siden jeg de siste årene har vært fraværende i reiselivsnæringen, på grunn av studier, har jeg ikke hatt medlemskap på en stund. Men jeg har vært aktiv tidligere, og har også sittet i styret.

– Hva syns du er det beste ved HSMAI?

– Profesjonaliteten. HSMAI er en foregangsorganisasjon for norsk reiseliv. Organisasjonen utviser sterk «commitment» til det å lykkes, den ligger i forkant og den henter inn impulser og utviklingstrekk fra internasjonale arenaer, som hjelper næringen i Norge.

– Er det noen aktiviteter/tiltak du syns HSMAI bør starte opp?

– Kanskje utvikle flere tiltak som er spesialtilpasset destinasjonsselskapene. Disse selskapene har mye å hente på å kople seg tettere opp mot HSMAI.

– Beskriv en perfekt helg for deg.

– Den består av å være ute i naturen, sammen med gode venner, gjerne på ski på høyfjellet vinterstid eller på sjøen sommerstid. Og et glass vin foran peisen eller på seilskutedekk, kombinert med gode samtaler, hører med. Og så er det selvsagt de helgene jeg får dele med mine to barn, som nå er studenter, og ikke nødvendigvis har familie øverst på agendaen i helgene. Da blir det virkelig perfekt.

– Hvis du var Norges statsminister, hva ville du lagt vekt på?

– Da ville jeg løftet omdømmebygging av Norge betydelig høyere opp på agendaen. I internasjonal sammenheng er Norge et lite og ukjent land, og det største problemet er ikke at Norge har et dårlig omdømme, men at vi ikke har noe omdømme å snakke om i det hele tatt. Dette tilsier ikke bare at Norge må jobbe ytterst profesjonelt, langsiktig og løpende, med nasjonal omdømmebygging, for å lykkes, men også at posisjonen man enes om, følges opp gjennom tilstrekkelige ressurser (det vil si bevilgninger). Og viktigst av alt: leveres konsekvent og på tvers av næringssektorer, politikk og kultur. Liv og lære-prinsippet må overholdes, og her er Norge veldig langt fra å være flinkest i klassen, i internasjonal målestokk.

– Hva er tittelen på boken om livet ditt?

– «En spennende reise», en bok med mange kapitler om selvutvikling, og det å skape sitt eget liv på forskjellige felter. Men boken er bare halvskrevet så langt … det er mye på listen som gjenstår.

– Hvor går neste reise, privat eller i arbeid?

– Først til Finse på ski, og så til USA og New York, på én ukes ferie.

– Har du noen spesielle hobbyer?

– Ja, jeg trener mye, både kondisjon og styrketrening. Forsøker å få til fem treningsøkter i uken, men det lykkes ikke alltid, spesielt ikke når jeg er ute og reiser eller har viktige arbeidsoppgaver, som må prioriteres.

– Takk, har du ellers noe på hjertet?

– Ja, jeg vil gjerne gratulere de dyktige vinnerne av HSMAI-prisene, og takke for den flotte prisfesten! Alle reiselivsbedrifter i Norge bør la seg inspirere av dette HSMAI-tiltaket, og strekke seg etter å bli nestemann til å vinne.