Choice årets "svorske" selskap

Petter A. Stordalen, eier og styreleder i Nordic Choice Hotels

Prisen årets norsk-svenske selskap er en pris hvor Norsk-svensk handelskammer hedrer selskaper som har utpekt seg spesielt i norsk-svensk sammenheng. Prisen ble delt ut til en overrasket Petter Anker Stordalen under åpningen av Göteborg Post Hotel i går kveld, skriver handelskammeret i en pressemelding.

Choice Nordic Hotels får prisen fordi selskapet har:

  • en sammensatt konsernledelse, med representanter fra begge land
  • virksomhetens art bidrar til å bringe mennesker sammen over landegrensene
  • hotellkjeden bidrar til relasjonsbygging, økt kunnskap og forståelse for hverandre
  • vinneren er Nordens største hotellkjede, med en sterk norsk-svensk profil

Prisen ble delt ut av styremedlem Ola Kleiven, til en overrasket eier, Petter Anker Stordalen og konsernsjef Torgeir Silseth (under), under åpningen av Göteborg Post Hotel torsdag kveld. Teksten fortsetter etter bildet.

Torgeir Silseth, adm. dir. i Choice Hotels Scandinavia

Utover anerkjennelse, består prisen av én kvadratkilometer regnskog og en gratis plass i handelskammerets lederutviklingsprogram, Talentnettverket.

Norsk-svensk handelskammer arbeider for å utvikle og bedre samarbeidet mellom Sverige og Norge, både for næringslivet og arbeidstagere. De fleste sentrale aktører i næringslivet i begge land er medlemmer, og det er et godt samarbeid med Innovasjons Norge, Sveriges Exportråd og de respektive ambassadene.

Prisen deles ut at styrene i de to landene, etter nominasjoner fra medlemmene. I år er det NSHK Oslo som deler ut prisen.

– Det at vi er naboer, gjør at altfor mange tar for lett på det å etablere seg over grensen. Næringsdrivende og arbeidstagere opplever hver dag store og små problemer, som vi arbeider for å hindre, sier styreleder i NSHK Oslo, Rune Mørck Wergeland.

Toppfoto: Petter A. Stordalen, eier og styreleder i Nordic Choice Hotels