Venter nedgang i gruppetrafikk

Reisende i hotellresepsjon

Samlet sett har norske hoteller positive forventninger til 2012 sammenlignet med året før. Forventningene er imidlertid ikke så positive som de var for ett år siden, skriver Horwath HTL i en pressemelding.

Cirka 60 prosent av svarene ligger i forventningsintervallet -5 pst til +5 pst omsetningsutvikling, mens cirka 20 prosent tror på enda sterkere vekst enn fem prosent og cirka 20 prosent på tilbakegang større enn fem prosent. I alt tror ca 60 prosent av hotellene  på omsetningsvekst.

Bryter man tallene ned på segmenter, tror hotellene på vekst for yrkesreiser, møter og individuelle ferie/fritidsreiser, men på tilbakegang for grupper.

Gruppebestillinger har som regel lang beslutningshorisont, og de fleste turoperatører vil ha gjort sine bestillinger nå. Det er derfor grunn til å tro at gruppetrafikken til sommeren vil være svakere enn i 2011.

Byhotellene er mer pessimistiske enn distriktshotellene når det gjelder gruppetrafikk, men mer optimistiske for totalutviklingen.

Dette fremgår av en undersøkelse blant hoteller i Norge i februar, avsluttet denne uken. Horwath HTL i Norge gjennomfører halvårlige forventningsundersøkelser (Sentiment Studies) sammen med Horwath HTL-selskaper i andre land. For nærmere detaljer om undersøkelsesresultater/tabeller, se www.horwath.no.