Stena Line fyller 50

Stena Saga (foto fra Stena Line)

Lave danske matvarepriser og tollfri shopping ombord, var, sammen med lave billettpriser, en fantastisk oppskrift på suksess da 50-års-jubilerende Stena Line startet i 1962. Gøteborgeren Sten A. Olsson (derav Stena) kjøpte sitt første skip, og startet shippingaktivitet i mindre skala, allerede i 1946. På begynnelsen av 1960-tallet åpnet han Stenas første fergesamband, mellom Gøteborg og Skagen (senere Frederikshavn) i Danmark, forteller rederiet i en pressemelding.

I 1967 åpnet Gøteborg–Kiel-linjen, og Stena Line begynte å bli en aktør å regne med. I 1979 var turen kommet til Oslo-Frederikshavn – en annen viktig linje for helårs drift. Denne linjen var en stor suksess.

1982: fusjon med Sessanlinjen

Den såkalte Kattegat-krigen utspant seg da Stena Line og Sessanlinjen konkurrerte om passasjerene i Kattegat. Konkurransen var så tøff at det var fare for at selskapene kunne gå konkurs. Løsningen ble at selskapene gikk sammen. I forbindelse med fusjonen, ble fergeoperasjonene utskilt som et eget selskap, under navnet Stena Line Princess. Initiativet til denne endringen ble tatt av Stenas nye administrerende direktør, Dan Sten Olsson, sønn av Stena-grunnlegger Sten A. Olsson.

1989: Etablering i Holland, England og Polen

I 1989 overtok Stena Line det nederlandske SMZ (Stoomvaart Maatschappij Zealand), som opererte på ruten Hook van Holland–Harwich, og etableringen på Nordsjøen var et faktum.

I 1990 fulgte så etablering i Storbritannia. Stena Line kjøpte Sealink British Ferries, som en del av sin strategi med tanke på å etablere linjer nær de store markedene på kontinentet.

Stena ønsket også å redusere avhengigheten av de skattetunge skandinaviske linjene, fordi taxfree-salget ombord opphørte mellom landene i EU. Oppkjøpet av det engelske rederiet, og ytterligere et par nederlandske selskaper, doblet Stena Lines størrelse, og Stena Line ble et av verdens største fergerederier.

I 1995 åpnet Stena ruten mellom svenske Karlskrona og polske Gdynia, gjennom sitt datterselskap Lion Ferry, som etter noen år også byttet til Stena Line- navnet.

1996 : Verdens første høyhastighets-ferge

Stena Line skapte maritim historie, gjennom å utvikle verdens første høyhastighets-ferge. Stena Explorer var den første i en serie av såkalte HSS 1500-ferger (High-speed Sea Service). HSS 1500 var en viktig del av Stena Lines forberedelser til endringene i reisemønsteret knyttet til bortfallet av taxfree-salget.

Etter en fusjon mellom P & O og Stena Lines fergeoperasjoner i den såkalte Short Sea-trafikken  mellom England, Frankrike og Belgia, startet Stena Line passasjer- og godstrafikk-service på Dover–Calais, og fraktservice på Dover–Zeebrugge. Målet var å møte konkurransen fra jernbanetunnelen under den engelske kanal. I 2002 solgte Stena Line sine aksjer i P & O Stena Line.

Store utfordringer da taxfree forsvant

Taxfree forsvant i 1999 på de fleste ruter (unntatt Oslo–Frederikshavn), noe som ga store utfordringer for rederiet. I 2000 kjøpte Stena Line den svenske delen av Scandlines AB, som opererer tjenester på fire populære ruter mellom Sverige og Danmark, og Sverige og Tyskland. I 2000 ble en  ny lastelinje åpnet mellom Hoek van Holland og Killingholme i England, som følge av økt etterspørsel.

I 2005 ble Stena Lines skandinaviske virksomheter miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden. I 2010 ble også Stena Lines virksomhet i Irskesjøen miljøsertifisert.

Investerer i nye skip

Stena Line investerte i 2006 120 millioner euro i to nye skip på Hoek van Holland–Killingholme, for å utvide kapasiteten og bedre servicen til kundene. De to Stena Trader-fergene ble satt inn i drift i 2006 og 2007. Stena Line investerte også 400 millioner euro i to nye «Superferries», til ruten Hoek van Holland–Harwich.

I 2008 kjøpte Stena Line turoperatøren Sembo, som dermed ble et datterselskap av Stena Line. Sembo tilbyr pakketurer med bil, og innkvartering på over 200 destinasjoner i Europa.

Stena Lines største skipsrotasjon fant sted i 2010, da to nye «Superferries» ble satt inn rute. Samtidig ble fire skip bygd om og oppgradert, og det ble investert i nybygg og oppgradering også av flere havner. Investeringen, på totalt 7000 millioner euro, er den største noen gang i Stena Lines historie.

Foto: Stena Saga (foto fra Stena Line)