Ny Fjord Line-rute neste år

MS Bergensfjord

Fjord Line har søkt Sandefjord Havn om å få gjøre to daglige anløp fra og med 2013. Tidligere har rederiet sendt tilsvarende søknad til havnemyndighetene i Strømstad, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Vi ønsker å tilby de reisende et nytt og konkurransedyktig tilbud, som vil innebære at monopolsituasjonen i sjøveis person- og godstransport mellom Norge og Sverige blir opphevet, sier administrerende direktør Ingvald Fardal.

Fjord Line har to moderne cruiseferger under bygging, som skal seile på linjene mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals, og Hirtshals–Langesund. Dermed kan passasjerfergen som nå trafikkerer mellom Vestlandet og Danmark, settes inn på linjen over ytre Oslofjord.

– Vi har vurdert flere mulige havner i Vestfold og Telemark, og er kommet til at parallell seiling med Color Lines skip mellom Sandefjord og Strømstad gir det beste tilbudet til de reisende, samtidig som det driftsmessig gir Fjord Line en optimal løsning. Reisetiden blir 2,5 time. Skulle vi ha anløpt Langesund istedenfor Sandefjord, ville seilingstiden blitt forlenget med én time, sier Fjord Line-sjefen.

Skipet Fjord Line skal benytte over ytre Oslofjord, ble bygget ved verftet i Bergen Group Fosen i 1993. Det bærer navnet MS «Bergensfjord», er 134 meter langt, 24 meter bredt og vil, etter ombygging, få en kapasitet på cirka 1770 passasjerer og 370 biler. Ingvald Fardal fremholder at det både i Strømstad og Sandefjord er kai- og terminalfasiliteter, som med enkelte tilpasninger muliggjør anløp med MS «Bergensfjord».

– Vi er imidlertid avhengig av rask behandling av våre søknader for å gjøre alle nødvendige forberedelser til seilingsstart tidligst mulig våren 2013. Vi har allerede fått tillatelse til tax free-salg i farvannet på ruten mellom Norge og Strømstad.

Må vektlegge behovet for konkurranse

Ingvald Fardal opplyser at Fjord Line har hatt kontakt med EFTAs overvåkingsorgan, ESA, for å informere om etablering av en ny linje mellom Norge og Strømstad. ESA ila nylig Color Line en bot på 145 millioner kroner, for en avtale om enerett til anløp i Strømstad, som var i strid med EUs konkurranseregler. Rederiet har akseptert boten.

– Konkurransemyndighetene er opptatt av at det ikke legges hindringer for konkurranse i fergetrafikken mellom Norge og Strømstad. ESAs vedtak viser at konkurransen på ruten mellom Sandefjord og Strømstad i lang tid har vært skadelidende, på grunn av ulovlig konkurransebegrensende opptreden. Vi går ut fra at behovet for konkurranse på linjen nå blir en grunnleggende premiss ved behandlingen av Fjord Lines søknader om anløp, både i Strømstad og Sandefjord, påpeker Fardal.

Samme belastning på infrastrukturen per anløp

Color Line har nylig kunngjort at rederiet vurderer å kjøpe en større ferge, for å øke kapasiteten på linjen mellom Sandefjord og Strømstad fra sommeren 2013.

– Større skip og samme antall anløp per døgn vil føre til økt press på infrastrukturen for hvert anløp. Vår plan om et ekstra skip, av samme størrelse som det skipet som trafikker strekningen i dag, vil imidlertid gi samme belastning på infrastrukturen per anløp som i dag, sier Fardal. Han understreker at eventuelle endringer i Color Lines driftsopplegg ikke får konsekvenser for Fjord Lines konkrete plan om å etablere et konkurrerende tilbud på linjen fra og med 2013.

Vil gi betydelig trafikkvekst

– Våre analyser tilsier at Fjord Lines nye tilbud raskt vil gi en betydelig trafikkvekst på linjen, noe som vil komme regionene på begge sider av Oslofjorden til gode. Flere anløp hver dag vil gi økte havneinntekter, et mer spredt reisemønster og mer effektiv utnyttelse av havnearealene, fremholder han.

– Vi legger til grunn at havnemyndighetene i Sandefjord og Strømstad vil opptre profesjonelt, og ikke akseptere eventuelle forsøk på å binde opp havnekapasitet til fortrengsel for konkurransen. Under alle omstendigheter må våre søknader om anløp behandles før en eventuell søknad fra Color Line, om kapasitetsøkning på linjen, sier Ingvald Fardal.

Foto: MS «Bergensfjord» (foto fra Fjord Line)