Behov for reise-yrkesfag

Image representing Facebook as depicted in Cru...

Med 24.000 tilhengere på Facebook-kampanjen «Den store klasseturen» har NHO Reiseliv klart å treffe ungdommen der de er og bidratt til at flere har fått øynene opp for en karriere innenfor reiselivsnæringen.

– For reiselivsnæringen er faglært arbeidskraft nøkkelen til fremtidig suksess. Interessen for informasjon om utdannings- og karrieremuligheter i reiselivsnæringen har aldri vært større, og vi tror rekordinteressen vil bidra til at enda flere velger yrkesfaglig utdanning i år, sier direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv, Kristin Gyldenskog.

NHO Reiselivs medlemsbedrifter melder at mangel på faglært arbeidskraft er en av de største utfordringene de har i årene fremover. Kampen om å tiltrekke seg ungdommene er derfor viktigere enn noen gang for å sikre rekruttering av unge til yrkene kokk, servitør, reiselivsmedarbeider og resepsjonist.

– På tre måneder fikk vi 24.000 tilhengere på rekrutteringskampanjens Facebook-side Den store klasseturen, og 32.000 unike besøk på kampanjesiden www.verdenerdin.no. Responsen vitner om at mange ungdomsskoleelever vurderer karrieremulighetene i reiselivet som relevante. Vi håper interessen viderefører den positive søknadstrenden vi har sett de to siste årene, sier Gyldenskog.

– Dette er tredje år på rad hvor myndigheter og næringen går sammen om tiltak som skal styrke rekrutteringen til reiselivsnæringen. Tiltaket er kreativt og viser at det finnes vilje både til å tenke nytt og handle deretter. Tilgangen til kvalifisert arbeidskraft er en av de største utfordringer reiselivsnæringen står overfor i årene fremover. Derfor er dette arbeidet av stor betydning, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Kampanjen «Den store klasseturen» er rettet mot ungdom i alderen 13-16 år, hvor en heldig 9. eller 10. klasse kan vinne en tur for hele klassen til Oslo. I premien inngår blant annet kokkekurs, middag på en av Oslos beste restauranter, privat fest på et av Oslo utesteder og en eksklusiv minikonsert med Tone Damli Aaberge. Kampanjen ble avsluttet 1. mars, da det var frist for valg av videregående opplæring.

Enhanced by Zemanta