Rekordtrafikk for KLM

KLM MD-11 at Amsterdam

Søndag 25. mars markerer starten på Air France og KLMs sommerruter. Selskapet vil, i perioden frem til 28. Oktober, ha 27 flyvninger ut av Norge per dag. Det er det høyeste antallet flyvninger KLM har hatt fra Norge noensinne, heter det i en pressemelding fra selskapet.

KLM opplever god etterspørsel fra både fritids- og yrkesrelaterte reiser, og øker denne sommeren kapasiteten. Stavanger får en femte daglige avgang til Amsterdam, og selskapet setter opp en tredje daglige avgang fra Sandefjord Lufthavn Torp. Kapasiteten økes også fra Trondheim. Ikke med antall flyvninger, men med flere seter.

Selskapet har nemlig tatt i bruk Aircraft Embraer 190, en flytype med 100 seter.

– Norge er et av KLMs viktigste europeiske markeder, og vi fortsetter å investere her også sommeren 2012.Totalt vil vi forsyne markedet med ni prosent flere seter ut av de seks norske flyplassene vi benytter. Vi har to ekstra avgangerfra Norge, én fra Stavanger til Amsterdam, slik at vi derfra har fem dagligeavganger, og én ekstra avgang fra Sandefjord Torp til Amsterdam. Dermed har vi totalt tre avganger daglig derfra. Fra slutten av mars har vi det høyeste antallet flyreiser ut av Norge noensinne, med 27 daglige avganger, til henholdsvis Amsterdam og Paris. For oss er dette en milepæl, som også viser tydelig hvor viktig Norge er som marked for KLM, sier Daniel Eggenberger, Country Manager for Norge i Air Fance KLM.

Det rekordhøye antallet flyvninger ledsages også av andre gode nyheter for selskapet. Den 27. mars har selskapet hatt flyvninger fra Bergen i ti år. Den 4. april markerer selskapets 35-årsjubileum for flyvninger fra Stavanger.

Velger tradisjonelt

Air France og KLM tilbyr daglige avganger fra Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Sandefjord/Torp til Amsterdam og Paris (bare fra Oslo), og videre ut i verden. Selskapets egnereisestatistikker viser at norske reisende foretrekker tradisjonelle og populære destinasjoner. I månedene fremover er det byer som Amsterdam, Barcelona, Lisboa og Paris som tiltrekker seg de fleste norske reisende. I resten av verden er det Bangkok, Manila, New York, San Francisco og Havana som trekker flest nordmenn.

Enhanced by Zemanta