Ansgar Gabrielsen i spissen for HSMAIs styringsgruppe for Fans of Good Service

Ansgar Gabrielsen (t.h.), her sammen med Hege Ramm fra Best Western på BTC i Oslo 28. mars 2012.
HSMAI har tatt initiativ til et nasjonalt prosjekt som skal bidra til økt servicenivå i Norge. Prosjektet har bakgrunn i Serviceløftet, som også er etablert av HSMAI. Gjennom møter med, og tilbakemeldinger fra medlemmer og andre servicebedrifter, er det blitt utarbeidet en målsetting om at prosjektet skal generere følgende konkrete resultater:

  • Økt fokus på service som konkurransemiddel for økt attraksjonsverdi og lønnsomhet
  • Økt stolthet blant ansatte/holdningsendring på alle nivåer
  • Høyere servicenivå og mer fornøyde kunder

HSMAI har invitert VERTSKAPET Utvikling med som samarbeidspartner i prosjektet Fans of Good Service. VERTSKAPET hjelper ledere med å utvikle gjestfrie virksomheter og steder gjennom inspirasjon og programmer for å utvikle vertskap, for økt attraksjonsverdi og lønnsomhet. Selskapet tar utgangspunkt i en praktisk filosofi: Vertskap – kunsten å få mennesker til å føle seg velkommen.

Prosjektet tar sikte på å skape nettopp Fans of Good Service, gjennom å sette service på dagsordenen, både politisk og næringsmessig. Hensikten er å få arbeidslivets organisasjoner til å engasjere seg i det holdningsskapende arbeidet, og gjennom skjerpet fokus, kompetanseheving og bygging av holdninger, kunne gi serviceytelse styrket status. Dette skal oppnås gjennom å skape oppmerksomhet, entusiasme og engasjement rundt et felles nasjonalt serviceløft, der både hverdagens servicehelter og organisasjoner blir hedret for sin innsats, gjennom Serviceløftet. Teksten fortsetter etter bildet.

Serviceløftet

En av dem som kommer til å fronte dette arbeidet, er Ansgar Gabrielsen, kanskje mest kjent som statsråden bak likestilling i styreverv, i sin tid som næringsminister. Han har også tjent som helse- og omsorgsminister, og innehatt en rekke styreverv, blant annet som sittende styreleder i Rådet for psykisk helse, og for Special Olympics.

Ansgar er svært engasjert i sine roller, og sier nei til det meste av forespørsler. Men da han hørte om Fans of Good Service-konseptet, valgte han å takke ja, da han ser viktigheten av dette initiativet. Det er gledelig å se hvordan han, med flere næringsaktører, tidlig engasjerer seg i prosjektet, og vi gleder oss til å jobbe med ham og mange andre om dette.

HSMAI ønsker også å knytte til seg noen av Norges aller mest suksessrike og respekterte ledere, og andre nøkkelpersoner som ambassadører. Ta gjerne kontakt med HSMAIs administrerende direktør, Ingunn Hofseth, på ih@hsmai.no, for samtale om potensielle, gjensidig fordelaktige samarbeidsmuligheter.

Foto: Ansgar Gabrielsen (t.h.), her sammen med Hege Ramm fra Best Western på BTC i Oslo 28. mars 2012.