Svaneprisen til Rica Hotels

Miljø- og sikkerhetssjef Lise Sunsby og kommersiell direktør Pål Semb-Johansson kan stolt konstatere at Rica Hotels’ miljøarbeid gir frukter – både i form av miljøgevinst, nye avtaler og nå sist, Svaneprisen 2012. (foto fra Rica Hotels)

Rica Hotels er tildelt Svaneprisen 2012, som beste merkebruker i bedriftssegmentet, for sin profilering av miljømerket Svanen. Prisen ble delt ut da Miljøverndepartementet og Stiftelsen Miljømerking arrangerte Svanekonferansen 2012 på den internasjonale miljøverndagen 5. juni, heter det i en pressemelding fra hotellkjeden.

Rica Hotels vant prisen for sin aktive bruk av Svanemerket og målrettede miljøinnsats. Kjeden har nå 46 svanemerkede hoteller, og Rica Hotels har suverent flest svanemerkede hoteller i Norge.

Juryens begrunnelse:

Årets merkebruker i bedriftssegmentet har gjennom flere år arbeidet målrettet sammen med Miljømerking for å miljøforbedre driften. Juryen er imponert over alle de omfattende tiltakene de har gjennomført. Vinneren viser et stort engasjement for miljø og bærekraftig utvikling og synliggjør resultatene på en fremragende måte både internt, men også eksternt mot kundene. At vinneren også kommuniserer sitt arbeid mot forbrukere har også vært vektlagt av juryen. Juryen besto av representanter for reklamebyråene Jimmy Royal og Big Fish.

Målrettet arbeid

Prisen ble utdelt av styreleder i Stiftelsen Miljømerking, Kjell-Erik Øye. Miljø- og sikkerhetssjef Lise Sunsby mottok prisen på vegne av Rica Hotels.

– Vi har arbeidet målrettet i fem år, med å svanemerke hotellene, og har hele tiden vært opptatt av å minimere miljøpåvirkningene samt å informere våre kunder. På den måten håper vi at vi bidrar til en større miljøbevissthet, også utenfor egen drift, sier Sunsby.

Rica Hotels jobber dessuten aktivt, også internt i konsernet, for å spre kunnskap rundt miljøarbeidet:

– Det er alle de flotte medarbeiderne rundt omkring på våre hoteller som sørger for at Svanens strenge krav gjennomføres i praksis, og vår erfaring er at økt kunnskap bidrar til en økt bevissthet også utenom arbeidsplassen.

Motiverer til videre miljøinnsats

Da Rica Hotels i 2007 gikk for å miljøsertifisere sine hoteller, valgte ikke hotellkjeden minste motstands vei. Svanen stiller nemlig de strengeste kravene til miljøsertifisering innen hotellbransjen.

– Ved å gå for Svanen, tilfredsstiller vi ikke bare våre egne ambisjoner til en miljøriktig drift, vi tilfredsstiller også våre kunders krav til oss, forteller kommersiell direktør Pål Semb-Johansson.

Hotellkjeden opplever at miljøaspektet blir stadig viktigere i dialog med eksisterende, så vel som potensielle kunder, i forbindelse med for eksempel anbudsprosesser.

– Vi vektlegger alltid miljøarbeidet i kommunikasjon med våre kunder, og det gleder oss at stadig flere av våre kunder gjør det samme når de velger hotelleverandør. Denne utviklingen, sammen med anerkjennelsen fra Stiftelsen Miljømerking, motiverer oss dessuten til hele tiden å skjerpe vårt miljøarbeid, avslutter Semb-Johansson.

Foto: Miljø- og sikkerhetssjef Lise Sunsby og kommersiell direktør Pål Semb-Johansson kan stolt konstatere at Rica Hotels’ miljøarbeid gir frukter – både i form av miljøgevinst, nye avtaler og nå sist, Svaneprisen 2012. (foto fra Rica Hotels)