Gunnar Kappe in memoriam

Gunnar Kappe (midten) i sitt rette element. Foto: PRIVAT

Et mangeårig HSMAI-medlem er ikke lenger blant oss. Gunnar Kappe, tidligere styremedlem gjennom mange år, i en tidlig fase for HSMAI, fikk nylig et illebefinnende på sitt feriested, og avled etter noen dagers sykeleie.

Gunnar Kappe var en respektert resepsjonssjef og senere assisterende direktør ved tidligere KNA-hotellet (nå Scandic), der han, med sitt smittende humør, gledet folk, både foran og bak skranken.

Når salg og markedsføring fikk sin faste plass i hotelldriften, fattet Gunnar omgående interesse for nødvendigheten av aktiv og utadrettet virksomhet. Hans karriere fikk sin fortsettelse, da nåværende Radisson Plaza hotell ble åpnet i 1990, der han inntil nylig var Chief Concierge ved storhotellet.

22 arbeidsomme år, og alltid til stede for gjester, medarbeidere og ledelsen. Han var en stabil medspiller og en service-minded skikkelse for mange gjester.

Gunnar Kappe var en verdifull støtte i HSMAI gjennom mange år.

Vi lyser fred over hans minne.

Gunther Motzke

Foto: Gunnar Kappe (midten) i sitt rette element. Foto: PRIVAT