Medaljer på Hurdalsjøen

De fire damene ved Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter, som ble tildelt Kongens fortjenestemedalje, på den røde løperen utenfor hotellet.

Fire ansatte ved Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter er tildelt Norges Vels fortjenestemedalje, for lang og tro tjeneste i bedriften, heter det i en pressemelding fra hotellet.

Medaljen for lang og tro tjeneste ble innstiftet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i 1888. Den er i sølv, og har en én grad. Medaljen er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstagere, med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver, og det unike er at hotellet har fire kandidater:

  • Gerd Dybwad, ansatt i resepsjonen 1972
  • Wenche Marie Fredrikstad, ansatt i husøkonomavdelingen 1976
  • Elsa Bundli, ansatt i husøkonomavdelingen 1976
  • Elisabeth Mostuen, ansatt i restaurantavdelingen 1977

Samtlige fire ansatte har bidratt sterkt i daglig drift, og har fortsatt et glødende engasjement for jobben. Hotellet ser det som en ære å ha så mange ansatte med så lang ansiennitet.

– For å hedre disse på en verdig måte, ble de hentet i limousin, mottatt på rød løper av ledelsen, og servert en gourmetmiddag samt en høytidelig overrekkelse av medaljen, sier Direktør Håkon Asmundvaag.

Foto: De fire damene ved Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter, som ble tildelt Kongens fortjenestemedalje, på den røde løperen utenfor hotellet.