Rekordbesøk fra Sverige

Svenskene har strømmet til Norge i sommer, viser Innovasjon Norges oppsummering av sommersesongen (mai-august 2012). Sverige er et av få utenlandske volummarkeder som kan vise til en vekst i antall kommersielle overnattinger i sommer, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

Veksten fra mai til august var på ni prosent, og tilsvarte 38.000 nye svenske kommersielle overnattinger.

Per Arne Tuftin– Norge har tatt en større bit av det svenske reiselivsmarkedet i sommer, og vi gleder oss over denne utviklingen i et ellers tøft marked, sier Per-Arne Tuftin (t.h.), reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Han forteller at Innovasjon Norges kontor i Stockholm i år har gjennomført en av de største sommerkampanjene noen gang, i samarbeid med viktige aktører, som blant annet Fjord Norge, Nord-Norge og Hurtigruten.

Svenskene har en stor interesse for aktiviteter i naturen, og er nysgjerrige på Norge og norske opplevelser. Samtidig har de fortsatt en sterk kjøpekraft og en stor reiselyst, på tross av urolige økonomiske tider i Europa.

– Vi har forventninger til at dette vil slå positivt ut for oss, både for vinteren og for 2013. Den finansielle uroen i verden gjør det avgjørende å sikre en god utvikling i et stabilt og volummessig viktig nærmarked som Sverige, sier Tuftin.

Dårlig sommer fra Europa

Resten av Europa kan ikke vise til like gode tall for årets sommersesong. Særlig stor nedgang opplever Norge fra Sør-Europa. Oppsummerende tall viser at årets sommermåneder (mai-august) hadde en nedgang på tre prosent i antall utenlandske kommersielle gjestedøgn, sammenlignet med i fjor. Det er nedgang fra flere store markeder, men en god vekst fra Sverige og Asia. Bortsett fra Sverige, har Sør-Korea overrasket denne sommeren, med en total vekst på 26 prosent.

– Veksten fra Asia, og spesielt Sør-Korea, er positiv. Dette er markeder vi allerede bearbeider, men som vi nå ønsker å satse mer på fremover, sier Tuftin.

– Med en sterk norsk kronekurs og dårlig økonomisk situasjon i mange europeiske land, greide vi ikke å unngå en nedgang fra utlandet i sommer. Totalt sett for sommersesongen endte vi opp med en null prosent vekst i kommersielle gjestedøgn, sammenlignet med fjor, fortsetter han.

Nordmenn reiser mer i eget land

Sammen med svenskene er det nordmenn som redder den norske turistsommeren. Norske gjestedøgn har hatt en gradvis økning de siste årene og ender med en total vekst på én prosent i kommersielle gjestedøgn denne sommeren.

– Økonomien i Norge går bra, og nordmenn bidrar til at totale antall gjestedøgn er fire prosent høyere denne sommeren enn sommersesongen 2006, på tross av en nedgang fra utlandet. Dette kommer godt med i de vanskelige tidene vi opplever fra store deler av Europa, sier Tuftin.

Trøndelag populært

Av regionene var det Trøndelag som opplevde størst vekst i sommer, og kan vise til en total vekst på fire prosent i antall norske og utenlandske gjestedøgn, sammenlignet med i fjor.

Nord-Norge hadde en nedgang på fire prosent i samme periode, mens Østlandet og Fjord Norge hadde en null prosent vekst.