Fjordrekord i jubileumsår

Steinar Aase, daglig leder i Fjord Tours

Til tross for at turisttrafikken inn til Norge har hatt en nedgang, har 30-årsjubilanten Fjord Tours aldri hatt bedre tall, ifølge en pressemelding fra selskapet.

– Reisearrangøren Fjord Tours AS i Bergen har, per oktober i år, en totaløkning totalt på 5,7 prosent, i forhold til i fjor. Hovedsakelig er det de ulike rundturene som står for det økte salget. Rundturer til de ulike fjordene, som Geiranger, Sognefjorden, Hardanger og Lysefjorden, står sterkere enn noensinne, sier Steinar Aase, daglig leder i selskapet.

– Den mest populære rundturen, Norge i et nøtteskall, har per oktober en økning på 7,5 prosent, i forhold til samme periode i fjor, eller sagt på en annen måte: Over 41.000 turister har hittil i år reist med turen Norge i et nøtteskall. Dette er trafikk blant annet Bergensbanen og Flåmsbana nyter godt av. Det mest gledelige er at flere velger overnatting underveis. Det igjen betyr en verdiskapning underveis, noe som er ytterst viktig for distriktene, nå som turisttrafikken fra enkelte utenlandske markeder ser ut til å stagnere, fortsetter Aase.

– Resten av sesongen ser veldig positiv ut, da ordrereserven frem mot jul er større enn fjorårets. Sett ut fra dette vil sesongen 2012 bli et svært hyggelig jubileumsår, sier han.

Markedet i endring

– Land som er utsatt for økonomiske utfordringer, som Spania, Italia og Frankrike merker vi nedgang hos, men selv om noen markeder har utfordringer, øker gjerne mer kjøpesterke markeder. For vårt vedkommende ser vi en økende interesse fra USA, UK, og Japan. Disse tre markedene har en foreløpig oppgang på 14,4 prosent, sett i forhold til fjorårets sesong, forteller Steinar Aase, og fortsetter:

– Av totaltrafikken bestilles nå nærmere 50 prosent gjennom selskapets nettside, dette er unikt i forhold til å være en reisearrangør i vår kategori. Det er utrolig hyggelig at kundene finner frem til oss og våre nettsider, samtidig som de finner produktene våre interessante.

Kundene er mer oppdatert

– Norge er et relativt dyrt land å feriere i, og de gjestene som kommer, planlegger gjerne i lang tid. Dette stiller større krav til oss i bransjen. Vi må ta hver gjest på alvor, og levere som forventet. Et godt etterlatt inntrykk er gjerne den beste markedsføringen i disse teknologitider. Vi opplever at gjestene legger ut hele rundreiser i sosiale medier underveis. Dette stiller større krav til oss og våre samarbeidspartnere. Før ble vi gjerne målt én gang i året, nå måler og rapporterer gjestene oss hver dag av leveransen.

Foto: Steinar Aase, daglig leder i Fjord Tours