Prestisjetung pris til OSL

Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn

Oslo Lufthavn er tildelt prisen Årets seniorinitiativ 2012 av Senter for seniorpolitikk (SSP). Prisen ble delt ut av arbeidsminister Anniken Huitfeldt på den nasjonale IA-konferansen tirsdag 13. november, skriver Oslo Lufthavn i en pressemelding.

SSP har lagt følgende kriterier til grunn for valget av OSL til årets pris:

OSL har en helhetlig tilnærming til sin seniorpolitikk og målet med denne satsingen har vært tredelt:

  • Bygge opp en kultur med sunn helse og treningsprofil i bedriften
  • Gjøre egne ansatte bedre i stand til å mestre utfordringer i jobben
  • Gjøre det mulig for seniorer å stå lengst mulig i jobben

Flere av tiltakene som er gjennomført er ikke begrenset til virksomhetens seniorer, men de ser likevel ut til å være sterkt medvirkende til at flere seniorer velger å jobbe lenger. OSL kaller satsingen en personalpolitikk med livsfaseperspektiv.

Ved denne helhetlige satsingen har OSL oppnådd å øke pensjoneringsalderen fra 63 til 66 år på 3 år. OSL beholder dermed verdifull seniorkompetanse lenger. I tillegg har virksomheten redusert sykefraværet, og færre medarbeidere opplever å bli medisinsk underkjent, dvs. at man ikke kan fortsette i jobben av medisinske årsaker.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt mener OSL virkelig har forstått hva IA-avtalen går ut på:

– Oslo Lufthavn viser at de har skjønt hva IA-avtalen går ut på, nemlig å øke nærværet i norsk arbeidsliv. Gjennom virksomhetens satsing på kultur og tilrettelegging har de oppnådd både nedgang i sykefraværet og at flere seniorer står lenger i jobb.

Administrerende direktør i OSL, Nic Nilsen, er naturligvis fornøyd og synes det er hyggelig at selskapets satsing på seniorer blir lagt merke til.

– Det er svært hyggelig å få denne prisen og dette er også en anerkjennelse på at mange års satsing på en helhetlig seniorpolitikk har blitt lagt merke til. Vi jobber etter et mantra om at det er billigere å forebygge enn å reparere og det er selvfølgelig gledelig at vi ser resultater av dette, sier han.

Foto: Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn