Høring om miljømerking

Svane

Stiftelsen Miljømerking i Norge sender i disse dager en e-post til bransjen, der den ber om innspill til revidering av miljøkravene for svanemerking av hotell, restaurant og konferanse.

I e-posten heter det blant annet:

Til høringsinstansene!

Forslag til nye, reviderte kriteriedokumenter for miljømerking av hotell, restaurant og konferanse er nå publisert på Miljømerkings nettsider: http://www.svanemerket.no/aktuelt/miljokrav/hotell_rest_konf/

Der finner dere også generelt høringsbrev, bakgrunnsdokument, svarskjema og høringslister for kriteriene.

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye kriteriene. Kontaktperson i Norge er Vivian Grønhaug Ottemo, og vi ber dere sende kommentarene til oss innen 4. februar 2013 per post eller e-post til vgo@svanemerket.no

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Miljømerking i Norge

Vivian Grønhaug Ottemo
Produktgruppeansvarlig

HSMAI håper mange slutter opp, og leverer sine innspill til høringen, som er av svært stor betydning for bransjen.