Bli bedre kjent med: Sølvi Asen

Sølvi Aasen, koordinator VKE/Integra, Norsk Teknologi.

Sølvi Asen

Koordinator VKE/Integra

Norsk Teknologi

– Hva består din arbeidshverdag av?

– Jeg jobber som koordinator for to bransjeforeninger i Norsk Teknologi, som er en landsforening i NHO.

– Hva er det beste ved jobben din?

– Jeg har en meget variert jobb, og har mye kontakt med medlemsbedriftene.

– Har dere noen hyggelige tradisjoner på kontoret?

– Vi har en aktiv personalforening, som arrangerer teaterkvelder, middager, utenlandsturer og så videre.

– Hva synes du er det beste ved MØTEBØRSEN?

– Dette er mitt første møte med Møtebørsen, så det blir spennende!

– Hvor arrangerer dere neste møte eller konferanse, og hvorfor?

– Norsk Teknologi arrangerer Opplæringskonferansen i Bergen i februar. Målgruppen er:

Ansatte i opplæringskontor, videregående skoler, lærebedrifter og offentlige etater som arbeider med rekruttering og utdanning i utdanningsprogram innen Norsk Teknologis fagområder, samt i teknisk fagskoleutdanning og ingeniørutdanning.

– Har du noen gode tips du vil dele med leserne, for å skape et vellykket arrangement?

– Vil gjerne besøke stedet jeg velger i forkant av arrangementet, spesielt med tanke på møterom og muligheter for sosialt samvær i etterkant.