Reiselivshus på Rørøs

Linda Ramberg og Per-Arne Tuftin

I dag åpnet Reiselivets Hus AS på Røros. Her har Destinasjon Røros, og andre virksomheter som er naturlig å lokalisere sammen, fått fine lokaler.

Fem virksomheter har tilhold i huset. I tillegg til Destinasjon Røros, har Frontal, Elden og Vinterfestspill i Bergstaden, Røros IL/Bergmannsarrangement og Femundløpet kontorer i bygget.

Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge foretok den offisielle åpningen av nylokalene, som nå er organisert i aksjeselskapet Reiselivets Hus AS.

Reiselivssjef Linda Ramberg er svært fornøyd om dagen, og ser frem til å ønske velkommen til Norwegian Travel Workshop på Røros i april.

Foto: Linda Ramberg og Per-Arne Tuftin.