Stor interesse for Norge som reisemål

Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, og Linda M. Ramberg, reiselivsdirektør i Destinasjon Røros, under NTW på Røros, april 2013. Foto fra Destinasjon Røros
Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, og Linda M. Ramberg, reiselivsdirektør i Destinasjon Røros, under NTW på Røros, april 2013. Foto fra Destinasjon Røros

– Aldri har interessen fra utenlandske turoperatører vært større, og aldri før er det blitt inngått så mange avtaler mellom utenlandske turoperatører og norske leverandører av reiselivstjenester, som under årets Norwegian Travel Workshop, NTW. Det forteller reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge, i en pressemelding, etter årets utgave av NTW på Røros.

– De 267 representantene for turoperatører fra 25 land, har vært svært fornøyd med utbyttet av møtene med omtrent like mange norske tilbydere av reiselivsopplevelser, og da er også vi fornøyd, sier Tuftin.

– Til tross for den økonomiske krisen i Europa, og fortsatt høyt prisnivå i Norge, viser våre målinger at det er en økt interesse for Norge, men bestillingene har ikke økt i samme takt, fortsetter han, og tror det som kom frem under NTW i år, kan bidra til å man ser denne trenden.

– Dagens og morgensdagens turister vil ha opplevelser og aktiviteter. Det holder ikke bare med vakker natur, sier Tuftin og viser til at mange av de norske selgerne har forstått dette. Det kom også til syne på Røros, der vertskapet hadde lagt opp til et omfattende aktivitetstilbud, ispedd kultur- og matopplevelser, med utgangspunkt i rørosmiljøet.

– Turoperatørene satte stor pris på hele opplegget her på Røros, der både møtested, logistikk, servering og opplevelser fungerte svært godt, sier Tuftin.

Reiselivsdirektør Linda M. Ramberg i Destinasjon Røros er også svært godt fornøyd med den mottagelsen opplegget på Røros har fått hos deltagerne. Hun regner med at dette vil føre til økt interesse for Røros som reisemål, men at den store effekten først vil komme om et par år.