Norwegian forbedrer resultatet med 238 millioner

Norwegian maskin på rullebanen. Fotograf: Hans Olav Nyborg, Norwegian

Norwegian legger i dag frem et kvartalsresultat før skatt, som er 238 millioner kroner over fjoråret, og et av selskapets beste førstekvartals-resultater. Kvartalet er også preget av god trafikkvekst og internasjonal ekspansjon, og ikke minst en kraftig reduksjon i kostnader, som styrker konkurranseevnen i en internasjonal bransje med sterk konkurranse, skriver selskapet i en pressemelding.

For første kvartal omsatte Norwegian for 2,9 milliarder kroner, en økning på 23 prosent fra tilsvarende kvartal året før. Resultatet før skatt (EBT) ble -160 millioner kroner, 238 millioner kroner bedre enn i 2012. 3,9 millioner passasjerer fløy med selskapet, noe som utgjorde en trafikkvekst på åtte prosent, målt i antall reisende. Trafikkveksten (RPK) var adskillig høyere, med 19 prosent, noe som også henger sammen med at hver Norwegian-passasjer nå flyr adskillig lengre enn de gjorde for ett år siden.

Tallene viser også en kraftig produksjonsvekst, med en økning på 21 prosent (ASK). Fyllingsgraden i første kvartal var 76 prosent, ned ett prosentpoeng, sammenlignet med samme kvartal året før.

Bedre konkurransekraft

I første kvartal ble kostnadene (CASK) kuttet med åtte prosent, både med og uten drivstoff. Kostnadskuttene forklares med nye europeiske baser, og innfasing av stadig flere fabrikknye Boeing 737-800, hvor hele seks fly er levert hittil i år. I april åpnet Norwegian ny base på Gatwick i London, hvor selskapet frem til nå har lansert 14 ruter, blant annet nye ruter til middelhavsdestinasjoner. Selskapet åpnet også ny base i Alicante i slutten av mars.

Norwegians samlede produksjonsvekst er forventet å bli over 25 prosent inneværende år, ut fra innfasingen av nye fly, flere nye ruter og oppstart av langdistanseflyvninger fra månedsskiftet mai/juni.

– Vi er meget godt fornøyd med dette resultatet, og at vi i et sesongmessig svakt kvartal for mange flyselskaper, fikk en resultatforbedring på 238 millioner kroner. Fyllingsgraden holder seg, selv med en kraftig produksjonsvekst. Samtidig kutter vi betydelig ned på kostnadene våre, noe som er helt avgjørende for å være konkurransedyktig i en internasjonal bransje. Dessuten er det gledelig at vi med vår vekst kan skape nye arbeidsplasser og positive ringvirkninger i mange markeder, også utenfor Skandinavia. Vår strategi for kostnadsreduksjon og internasjonal ekspansjon er også det viktigste vi kan gjøre, også for å trygge de mange arbeidsplassene vi allerede har skapt i Skandinavia, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

Foto: Norwegian maskin på rullebanen. Fotograf: Hans Olav Nyborg, Norwegian