Omsetningsvekst i Rica Gruppen

I et marked preget av sterk konkurranse, viser Rica Gruppen vekst i omsetning. Takket være stort fokus på modernisering og oppgradering, samt løpende utgiftsføring av oppstartskostnader, svekkes inntjeningen (EBITDA) marginalt fra 2011 til 2012, skriver Rica Gruppen i en pressemelding.

Driftsinntektene økte med 5 % fra NOK 2450 mill. i 2011 til NOK 2.571 mill. i 2012. EBITDA endte på NOK 319 mill. (12 %) i 2012 mot NOK 325 mill. (13 %) i 2011.

Familien Rivelsrud er godt fornøyd med utviklingen i gruppen.

[sws_minimalist_table_csv width=»100%» bgcolor=»ffffff» hbgcolor=»ffffff» hcolor=»003399″ hbcolor=»6678b1″ bbgcolor=»ffffff» bcolor=»666699″ bbcolor=»cccccc»]

Tall i MNOK 2012 2011 Endring
Driftsinntekter 2.571 2.450 121
EBITDA 319 325 – 6

[/sws_minimalist_table_csv]

Rica Gruppen består av to frittstående konserner:

  • Rica Hotels AS består av 15 juridiske selskaper som totalt drifter 50 enheter. I tillegg eies 4 hotelleiendommer.
  • Rica Eiendom Holding AS er et eiendomsselskap som består av 24 juridiske selskaper som har eierandeler i totalt 18 eiendommer.

Ekspansive tider

Rica Gruppen er inne i den mest ekspansive perioden i gruppens historie. I tillegg til at ca. 600 nye hotellværelser er tatt i bruk gjennom 2011 og 2012, er det gjennomført et betydelig moderniseringsarbeid på viktige destinasjoner. Rica Nidelven Hotel har fått en ny suite-etasje samt at 150 værelser og bar er modernisert. Rica Victoria Hotel, Oslo, Rica Oslo Hotel og Palmen restaurant i Grand Hotel er totalrehabilitert.

I Sverige har Rica Hotel Stockholm fått utvidet konferansekapasitet med plenumsal til 250 personer, i tillegg til en total rehabilitering der inngang-, lobby- og restaurantområder har fått helt ny funksjonalitet og uttrykk.

I perioden frem til utgangen av 2014 ferdigstilles flere prosjekter som gir en ytterligere tilvekst på 757 hotellværelser og økt konferansekapasitet.

Rica Park Hotel Sandefjord åpner sin nye Parkfløy med 118 værelser. Med dette posisjoneres hotellet som et av de største konferansehotellene i Norge. I Bergen bygges et nytt storhotell med 368 værelser med høy standard og en moderne kurs og konferanseavdeling i tillegg til restauranter, barer og fitnessenter.

Videre bygges det nytt hotell i Bodø som med sine 237 værelser, konferansesal til 600 personer og bar/restaurant blir en av landsdelens største hoteller. Rica Ishavshotel utvides med en ny suite-etasje (totalt 34 værelser). I tillegg utvides restaurant- og konferansekapasiteten samt at resten av hotellet moderniseres.