Nyheter fra Cruise Norway

logo_cmyk_mweb

Cruise Norway AS er et markedsføringsselskap som har som hovedformål å markedsføre Norge og Svalbard som cruisedestinasjon. Cruise Norway AS er hovedsakelig eiet av norske havner, i tillegg til destinasjonsselskap og andre leverandører til cruiseturismen i Norge.

Cruise Norway AS er næringens felles redskap og Norges spydspiss i markedsføring av Norge som cruisedestinasjon. Gjennom samlet og koordinert innsats skal det arbeides for å videreutvikle totalproduktet til cruisedestinasjonen Norge, slik at det medfører en positiv utvikling for alle avtalepartnere og for samfunnet.

Visjon til Cruise Norway AS er «selskapet skal bidra til at Norge blir kjent som verdens beste naturbaserte cruisedestinasjon»

Hovedmålene hjelper Cruise Norway AS med å etablere strategier for de neste 3-5 år;

  • Cruise Norway AS skal bidra til at norsk cruisenæring samarbeider mot felles mål
  • Cruise Norway AS skal bidra til å øke antallet cruiseanløp og cruiseturister til Norge
  • Cruise Norway AS skal bidra til å videreutvikle cruiseturismen som en bærekraftig del av             norsk reiseliv i henhold til ”Destinasjon Norge”, nasjonal reiselivsstrategi

Cruise Norway AS avholdt sin årlige generalforsamling 23. mai, og følgende nye styre ble valgt:

Ny styreleder Ingvar M. Mathisen, havnedirektør Bodø havn KF. Ingvar er bl.a. nestleder i Norsk Havneforening og har erfaring fra flere cruiseorganisasjoner.

”Det er med stor ydmykhet og iver jeg nå tar over som styreleder etter Birger Flem, havnefogd i Ålesund. Med Birger til rors har Cruise Norway AS navigert til smult farvann og har blitt en meget vel anerkjent og respektert markedsorganisasjon blant de cruiserederier som har Norge som destinasjon, og deres agenter. Jeg ønsker sammen med styret og administrasjon å bidra til at den positive utviklingen av organisasjonen fortsetter, til beste for våre eiere og samarbeidspartnere.»

Styret i Cruise Norway består forøvrig av:

  • Ole Warberg, Reiselivsdirektør i Bergen og president i NHO Reiseliv
  • Thomas Granfeldt jr, Driftssjef Kristiansand Havn KF
  • Sølvi Kristoffersen, Havnesjef Brønnøy havn KF
  • Halvar Pettersen, Havnedirektør Tromsø Havn KF
  • Øystein Nomerstad, Maritim direktør Oslo Havn KF
  • Rita Berstad Maraak, Havnedirektør Stranda Hamnevesen KF – Geirangerfjorden