Norwegian om selskapets strategi fremover

Norwegian maskin på rullebanen. Fotograf: Hans Olav Nyborg, Norwegian

Norwegians strategi for å sikre konkurransekraft i fremtiden er ny flyflåte, effektivisering og internasjonal ekspansjon. Mange har reist spørsmål ved de veivalg selskapet gjør, en utvikling Norwegian mener er helt nødvendig for å være konkurransedyktig i fremtiden og dermed også sikre etablerte og nye arbeidsplasser. Denne korte filmen på 10 minutter forklarer selskapets strategi og inneholder intervjuer med uavhengige kilder, samt kommentarer fra administrerende direktør Bjørn Kjos og medarbeidere i Norwegian.

Se video her

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største lavprisselskapet i Europa med 331 ruter til 120 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika og Midtøsten. I mai 2013 starter selskapet også langdistanseflygninger til USA og Asia. Norwegian fraktet nærmere 17,7 millioner passasjerer i 2012. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 3 000 ansatte. Norwegian har 73 fly i flåten med en gjennomsnittsalder på 4,6 år (per mars 2013). Norwegian faser løpende inn nye, mer miljøvennlige fly og har en av de mest moderne flåtene i Europa.

 

Foto: Norwegian maskin på rullebanen. Fotograf: Hans Olav Nyborg, Norwegian