OSL: Markerer viktig milepæl i utbyggingsprosjektet

Torsdag 30. mai markeres den største milepælen i utbyggingsprosjektet på Oslo Lufthavn før ferdigstillelse i 2017.OSL - Utbygging Dokumentasjon T3

Fem gater i Terminalen blir stengt, internveier legges om, nye taksebaner åpnes, nye fjernoppstillingsplasser for flyene tas i bruk. For passasjerene våre vil dette bety noe mer bussing frem mot 2017, spesielt på utland, men ellers vil reisen gå som normalt.

Snart halvveis i byggeprosjektet
– Dette er den største milepælen så langt i utbyggingsprosjektet og vi er faktisk ferdig med førti prosent av byggearbeidene, sier administrerende direktør ved Oslo Lufthavn, Nic Nilsen.

Torsdag tas de nye taksebanene i bruk, når man begynner å bygge Pir Nord i området der flyene tidligere har takset. I tillegg stenges fem gater (28, 30, 32, 34 og 36) for å gjøre plass til byggearbeidene. Dette betyr at passasjerer som reiser utenlands i økt grad vil oppleve å bli busset til nye fjernoppstillingsplasser.

– Det vil bli mer bussing frem mot åpningen i 2017 og i den forbindelse har vi utvidet bussloungen i utenlandsterminalen som vi håper passasjerene vil få glede av. Mer bussing er en midlertidlig konsekvens av utbyggingen og vi håper på passasjerenes forståelse i byggeperioden, sier Nilsen.

Denne animasjonsfilmen gir et kort innblikk i de viktigste endringene: http://www.youtube.com/watch?v=ahV5981CUJI

Nye sikkerhetssluser
I løpet av juni vil det også åpnes tre nye sikkerhetssluser og som et prøveprosjekt en egen sikkerhetssluse for familer. Dette gjøres for å redusere køer og for at passasjerene skal få en best mulig opplevelse når de reiser via Oslo Lufthavn.

– Vi jobber kontinuerlig for å legge best mulig til rette for kundene våre og derfor er det ekstra hyggelig å kunne åpne nye sikkerhetssluser før sommertrafikken tiltar. Vi er regner med at sikkerhetsslusen for familer blir veldig populær, avslutter Nilsen.

Ved siden av nye sikkerhetssluser og åpningen av ny flyside blir også en ny tollsluse åpnet. De siste ukene har det vært byggeaktivitet i tollområdet ved ankomsthallen, men i løpet av kort til vil dette opphøre og en ny tollsluse stå ferdig.

Omleggingen i månedsskiftet mai / juni vil kunne medføre noen mindre restriksjoner på antall ankomster per time, men det er ikke ventet å gi konsekvenser for de reisende.

Oslo Lufthavn utvider og øker kapasiteten og i løpet av 2017 åpner en ny pir med blant annet 21 oppstillingsplasser for fly og nytt bagasjeanlegg.