Cruiseturismen fortsetter å vokse i Europa

logo_cmyk_mwebCruiseturismen fortsetter å vokse i Europa. 43 rederier dominerte i Europa i 2012, og 5,7 mill. ferierende gikk på et cruise i europeisk farvann. Dette er en økning på 1,3% fra 2011. Disse 5,7 mill passasjerer utgjorde tilsammen 29,3 mill dagsbesøk til totalt 250 europeiske havner. En økning på 1,3% fra 2011.

Den totale verdiskapning fra cruiseturismen i Europa var i 2012 på 37,9 bill. Euro, hvorav 3,6 bill euro i direkte forbruk fra passasjerer og crew.

Cruiseturismen kreerte i Europa i 2012 totalt 326 904 fulltids arbeidsplasser. 22 nye skip er i bestilling fra 2013-2016, og de fleste av disse med svært miljøvennlig teknologi.

Nord Europa & Norge

I 2012 var totalt 109 cruiseskip i nord-europeisk farvann. Dette utgjorde tilsammen 1,49 mill passasjerer. Av disse kom 588 000 til Norge.

Veksten i Nord Europa var i 2012 på 16%, mens Norge hadde en tilsvarende vekst i antall passasjerer på 28%!

De største cruisedestinasjonene/landene i Europa er:

1.     Italia               6,2 mill gjester           21,2 % markedsandel

2.     Spania             5,1 mill gjester           17,7 % markedsandel

3.      Hellas            4,7 mill gjester           16,4% markedsandel

4.     Norge             2,5 mill gjester           8,5% markedsandel

Våre naboland i 2012:

– Danmark 525 000 gjester med markedsandel på 1,8 %.

– Sverige 516 000 gjester og 1,8 % markedsandel.

– Island 204 000 gjester med en markedsandel på 0,7% .

Norge har gått fra 5 plass i Europa i 2011 til 4 plass i 2012.

Topp Nord europeiske anløpshavner i 2012:

1.  Lisboa             522 604 gjester

2.  Stockholm       467 000 gjester

3.  Bergen            446 906 gjester

 

9.   Geiranger         315 193

10.  Oslo                299 416

11.  Stavanger        277 000

14.  Flåm                199 875

Verdiskapning i Norge

Total verdiskapning fra cruiseindustrien i Norge var i 2012 på 552 mill Euro, dvs ca 4,4 milliarder NOK.

13 647 fulltidsarbeidsplasser var i 2012 tilknyttet cruiseindustrien i Norge.