Flying start på det nye året

Et fly fra Aeroflot tar av fra Oslo lufthavn. Fotograf: Espen Solli/Oslo Lufthavn AS

For Oslo lufthavn er starten på det nye året preget av at flere reiser lengre bort. I januar reiste 1.632.823 passasjerer via hovedflyplassen, og utenlandsrutene gjør et stort byks, sammenlignet med samme måned i fjor, skriver Oslo Lufthavn AS i en pressemelding.

Over 1,6 millioner passasjerer er en økning på 6,3 prosent, sammenlignet med januar 2013.

– Det er fortsatt stor etterspørsel på markedet, med en markant økning, både i innenlands- og utenlandstrafikken, sier administrerende direktør i Oslo Lufthavn, Nic Nilsen.

Størst vekst på utenlandsruter

Veksten var likevel størst på utlandsruter, hvor økningen var på 7,7 prosent. Innenrikstrafikken økte med 4,9 prosent. Den største ruten er også denne gangen til Trondheim, med 144.606 passasjerer. Ruten hadde en økning på 3,3 prosent fra januar 2013.

Ruten til Stockholm gjør et stort byks, og øker med 10,5 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, men tallene viser også at flere velger å reise litt lengre enn til nabolandet i januarkulden. Størst økning i prosent ser vi på langrutene til Bangkok og New York, som øker med henholdsvis 66 (Bangkok) og 56 prosent (New York). Siden i fjor har det også kommet inn en ny langrute til Fort Lauderdale i Florida. Litt over 4000 passasjerer benyttet denne ruten i januar.

Samtidig utbygging og vintervær

– Det er svært gledelig med vekst i trafikken, både for flyselskapene og for Oslo Lufthavn. Vi registrerer at den største prosentvise økningen kommer på langrutene til New York og Bangkok, hvilket er både gledelig og forventet, sier Nilsen, som også berømmer bakkemannskapene for måten vintertrafikken er blitt avviklet på i årets første måned.

– Det er krevende å håndtere et så stort trafikkvolum, samtidig som flyplassen er midt inne i den største utbyggingen siden 1998, og vi er midtvinters. Bakkemannskapene på hele lufthavnen har gjort en formidabel jobb med å holde trafikken i gang, for vi har opplevd svært varierende og krevende værforhold i januar, mener Nilsen.

Foto: Et fly fra Aeroflot tar av fra Oslo lufthavn. Fotograf: Espen Solli/Oslo Lufthavn AS