Oslo Lufthavn halvveis til dobbelt så stor

Et fly fra Aeroflot tar av fra Oslo lufthavn. Fotograf: Espen Solli/Oslo Lufthavn AS

Etter første spadetak i 2011, er utbyggingen av ny avgangs- og ankomsthall, ny jernbanestasjon og ny pir halvveis. Når utbyggingen er fullført i april 2017, vil kapasiteten på Oslo Lufthavn være 28 millioner passasjerer mot dagens 23 millioner, heter det i en pressemelding fra Oslo Lufthavn.

– Åpningsdato er nå satt til 27. april 2017, sier lufthavnens administrerende direktør Nic Nilsen.

Samtidig drift og utbygging

Det har helt fra begynnelsen vært en premiss at utbyggingen ikke skulle være til hinder for flytrafikken. Samtidig som OSL flere ganger er kåret til Europas mest punktlige flyplass, gjennomføres et av Norges største landbaserte utbyggingsprosjekter.

– Utfordringen vår er å bygge og drifte samtidig, på samme sted og med hell. At vi nå er halvveis, og har lykkes med å opprettholde en god punktlighet, også om vinteren, er vi svært tilfredse med, sier Nilsen.

I januar var det 750 personer på byggeplassen, og i byggeprosjektet er man langt under gjennomsnittet i bransjen, når det gjelder skader som har ført til fravær.

– Sikkerheten til folk er av høyeste prioritet. Etter tre år med byggearbeid, har vi ikke hatt noen alvorlige hendelser, og antallet skader som har ført til fravær, er på et gledelig minimum, forteller direktøren.

Reisen skal gå som normalt

Når utbyggingen er ferdig, skal det være korte gangavstander fra den nye piren, tilrettelagt for offentlig transport, og mange spennende handle- og spisetilbud.

– Vi har valgt en passasjervennlig løsning, vi utvider den eksisterende terminalen for å øke kapasiteten, og vi har lagt vekt på å beholde konseptet med en kompakt flyplass, med korte avstander, sier Nilsen, og legger til at dette også skal gjelde for passasjerene underveis i byggingen.

– Det krever mye planlegging og koordinering, og vi legger vår ære i å gjøre alt vi kan for at utbyggingen ikke skal ramme passasjerene, og at reisen skal gå som normalt.

Flere midlertidige løsninger

For at den omfattende utbyggingen ikke skal påvirke reisen til passasjerene, kreves flere kompenserende tiltak.

Flere gater er stengt, for å koble den nye piren på den eksisterende terminalen. Én av konsekvensene er at det blir mer busstransport i utbyggingsperioden. I august 2012 åpnet også en midlertidig innenlandspir, etter ønske fra passasjerer og flyselskapene, for å unngå busstransport til og fra innenlandsflyene.

Forutsigbarhet for alle

Åpen og presis kommunikasjon om utbyggingen, har vært viktig i utbyggingsprosjektet, og vil også ha stor betydningen i tiden frem mot åpningen.

– Vi satser på å være ærlige og åpne med passasjerene og dem som jobber på flyplassen. Rundt 15.000 personer, fordelt på 150 bedrifter, har sin arbeidsplass ved OSL. Vi gjør alt for at vi kan love en viss forutsigbarhet for alle, sier Nilsen.

Klimavennlige grep

Oslo Lufthavn har som mål å være så klimavennlig som en flyplass kan være. Derfor er det gjort en rekke grep, for å redusere karbonfotavtrykket til flyplassen.

– Blant annet blir taket på den nye piren i tre, og ikke stål. Oslo Lufthavn er en av de første i verden til å ta i bruk snø til nedkjøling, og kloakk til oppvarming, sier Nilsen.

– En bekreftelse på at vi gjør noe rett, er at den nye avgangs- og ankomsthallen og den nye piren sertifiseres til klasse «Excellent» i Breeam Bespoke. Dette er en anerkjent og mye utbredt internasjonal miljøsertifiseringsordning for bygg, og valget av tretak på den nye piren, samt gode energiløsninger, med kloakk og snø, gir her god uttelling.

I tillegg utvides jernbanestasjonen, for å legge til rette for et ambisiøst mål om 70 prosent kollektivandel. Per 2013 reiser 65 prosent med kollektivtransport til og fra flyplassen.

Foto: Et fly fra Aeroflot tar av fra Oslo lufthavn. Fotograf: Espen Solli/Oslo Lufthavn AS