Passasjervekst og økt fyllingsgrad for Norwegian

Norwegian maskin på rullebanen. Fotograf: Hans Olav Nyborg, Norwegian

Norwegian la denne uken frem et kvartalsresultat før skatt på -813 millioner kroner. I et sesongmessig svakt kvartal, er passasjerveksten sterk og setene fylles. Kvartalsresultatet er påvirket av ekstrakostnader til innleie, i forbindelse med langdistanseoperasjonen, og en svak norsk krone, skriver selskapet i en pressemelding.

I første kvartal omsatte Norwegian for 3,55 milliarder kroner, en økning på 22 prosent fra tilsvarende kvartal året før. 4,9 millioner passasjerer fløy med selskapet, noe som utgjorde en vekst på 24 prosent. Trafikkveksten (RPK) var på hele 50 prosent, noe som også henger sammen med at hver Norwegian-passasjer nå flyr adskillig lenger enn de gjorde for ett år siden.

Tallene viser også en kraftig produksjonsvekst, med en økning på 48 prosent (ASK). Fyllingsgraden i første kvartal var 77 prosent, opp ett prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal året før. Justert for ekstrakostnader og svak valuta i første kvartal, ble kostnadene (CASK) redusert med ni prosent.

Ekstrakostnader knyttet til langdistanseoperasjonen, utgjorde 78 millioner kroner. Dette omfatter innleiekostnader, ekstra drivstoff og kostnader til hotell, mat og drikke for forsinkede passasjerer som er blitt berørt av alle de tekniske og operasjonelle problemene i langdistanseoperasjonen.

I første kvartal har Norwegian faset inn fem nye Boeing 737-800 og én Boeing 787-8 Dreamliner. Norwegian har i dag meldt at Dreamliner-ordren utvides med tre Boeing Dreamliner 787-9. Inkludert Dreamlineren som ble levert i forrige uke, har Norwegian fem langdistansefly i drift, og tolv i bestilling.

– Første kvartal er normalt sesongmessig svakt, og denne gangen er tallene også påvirket av den svake norske kronen mot dollar og euro, samtidig som innleie av fly virker negativt på kvartalsresultatet. På den positive siden er passasjerveksten sterk, og fyllingsgraden øker, til tross for kraftig produksjonsvekst. At det er sterk konkurranse i Norge, gjenspeiles i prisene, men denne konkurransen blir Norwegian stadig bedre rustet til å møte, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

Foto: Norwegian maskin på rullebanen. Fotograf: Hans Olav Nyborg, Norwegian