Oslo got talent!

vk541twpxonmoipa3jkp

500 håpefulle jobbsøkere møtte opp på Clarion Hotel Royal Christiania tirsdag ettermiddag for å delta på jobbaudition. Hotellkjedens mål er å ansette 50 nye servicetalenter.

-Responsen har vært overveldende. Hensikten vår har vært å appellere til engasjerte jobbsøkere med en brennende serviceinnstilling, og det er nettopp det vi har gjort i dag, sier Katalin Paldeak, Konserndirektør for Clarion Hotel.

Talentjakten er en del av Clarion Hotels sitt rekrutteringsprogram. Søkere i alle aldre fra både inn- og utland inviteres til å delta i en utradisjonell søknadsprosess, hvor deltakerne selv kan velge mellom en live-audition, et skype-intervju eller en video-audition. Velger man sistnevnte, blir jobbsøkeren bedt om å spille inn en tominutters video som fungerer som jobbsøknaden.

-Talentjakten skal gi alle muligheten. Det spiller ingen rolle om du er ung eller gammel, heter Ali eller Ola, har lang eller ingen erfaring. Vi er opptatt av å møte mennesket bak søknaden. Det er menneskene vi ansetter, ikke CV’er. Derfor ønsker vi å gi deltakerne muligheten til å vise fram mer av seg selv, sin personlighet og sitt talent, sier Petter A. Stordalen, eier og styreleder i Nordic Choice Hotels.

En innovativ rekrutteringsprosess

Talentjakten består av fem steg. Det første er en audition, der hver deltaker har to minutter til å presentere seg selv. Neste steg er workshops med en gruppe deltakere. Deretter følger det tradisjonelle dybdeintervjuet, og til sist referansesjekk og ansettelse. Det er resultatene fra hele prosessen, samt deltakerens CV og søknad, som til slutt avgjør hvem som får jobben. De nyansatte vil da delta i Clarions eget talentutviklingsprogram «Passion at Clarion».

-Talentjakten svarer på noen av utfordringene ved tradisjonell rekruttering. I dag blir mange spennende kandidater silt ut tidlig i prosessen på grunn av tilfeldigheter. I Talentjakten får alle søkere like vilkår, sier Katalin Paldeak, Konserndirektør for Clarion Hotel.

Talentjakt over hele landet

Talentjakten har tidligere vært arrangert i både Stavanger, Trondheim og Tromsø, samt ulike byer i Sverige. Den utradisjonelle rekrutteringsprosessen arrangeres i tett samarbeid med NAV, som også er er tilstede under prosessen for å svare på spørsmål rundt arbeidssøkerprosessen, samt hjelpe deltakerne som ikke blir ansatt videre i jobbsøkerprosessen

Clarion Hotel er en del av Nordic Choice Hotels. For framtidige muligheter til å melde deg på Talentjakten, klikk deg inn på www.choice.no.

Foto fra Nordic Choice Hotels