Meld deg på i konkurransen om Årets Reiselivsmarkedsfører 2014

Nå kan du registrere dere i konkurransen hvor vi skal feire de beste reiselivsmarkedsførerne i Norge, og mange av deres samarbeidspartnere. Vi byr på en kveld hvor feiring, mat og topp underholdning blir i særklasse. Dette er bransjearrangementet nummer én i Norge, med medlemmene i fokus.

Reiselivets Oscarsutdeling – HSMAI Prisene arrangeres torsdag 29. januar fra kl. 18.30 på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo

Vi er opptatt av også å nå bedrifter som har små budsjetter for markedsføring. Juryen har derfor et utvidet ansvar med også å lete seg frem til blandt disse.

1. Den store fremgangen

2.Den digitale vinner – med fokus på endringsvillighet med alt som skjer digitalt i hotell- og reiselivsnæringen.

Andre kategorier:

Kategori Kriterier
Kampanjer, flermedie En kampanje som består av aktivitet i flere medier, som til sammen utgjør en helhet. Minimum tre forskjellige kanaler inngår i kampanjen. Eksempel: printannonse, nettsted og radio.
Printannonse Annonse i trykte media. Enkeltarbeide eller kampanje. Ved innsendelse av kun ett element, velg den annonsen dere mener har gitt best effekt og er kreativt skarp.
Digitale kampanjer Kampanjer og annonser i digitale medier (smartphone, ipad, utendørs, skjermer).Eks. banner, apps, QR koder.
Sosiale medier Kampanjer og aktiviteter i sosiale medier.
Hjemmesider Bedriftens hjemmeside. NB! I fjor kåret vi ingen gullvinnere i denne kategorien da juryen opplevde at hjemmesidene ikke fungerte opptimalt på PC, mobil og smartbrett.
Radioreklame Enkeltarbeide eller kampanje.
Reklamefilm. Vist på TV, Youtube, web TV, digitalt utendørs, etc. Enkeltarbeide eller kampanje.
Åpen klasse – Godt tenkt! Gode idéer eller arbeid som ikke passer inn i noen av de andre kategoriene. Internmarkedsføring, event, smarte tanker, teknologi, etc. faller også under denne kategorien.
Kundedialog Relasjonsbyggende aktiviteter, herunder; lojalitetsprogrammer, direkte markedsføring, mersalg, o.l. I denne kategorien vil strategi og resultat være viktigere enn utformingen.
Samfunnsansvar* Kategorien vil juryeres av egen jury. Denne kategorien vurderes av en egen jury etter følgende kriterier:1. Forankringa. Kjennskap til tiltak interntb. Bedriftens satsning gjenspeiles i de daglige rutinene2. Internt
a. Med på en sertifiseringsordning*
b. Tiltak for redusert miljøpåvirkning
c. Positivt økonomisk resultat** Ikke et krav, men teller positivt i vurderingen3. Eksternt, forankring og samarbeide
a. Bruk av lokale og/eller regionale forutsetninger, lokalkultur, lokale naturressurser, lokal mat(tradisjon/råvarer), informasjon og samarbeider lokalt rundt allemannsretten og turister, etc.
b. Kandidaten må være en aktiv bidragsyter lokalt og i sin verdikjede slik at de styrker og inspirerer andre til en samlet forbedring
c. Innovasjon og nytenkning
d. Tiltak mht. reduksjon av miljøbelastning ved transport til/fra4. Kunderettet
a. Strategisk bruk i markedsføring
b. Kommunikasjon med kunde under opphold5. Ansatte
a. Systematisk opplæring av egne ansatte og samarbeidspartnere
b. Målrettet satsning for å informere, involvere, forankre og inspirere ansatte til miljøarbeid
PR Resultater oppnådd gjennom en god, langsiktig PR-strategi. Evnen til å sette dagsorden, skape engasjement og involvering hos målgruppen, samt bidra til å synliggjøre prosjektet og dets målsetting/hensikt gjennom en kreativ og utradisjonell bruk av virkemidler, budskap og medier vil bli vektlagt.

 

Årets Reiselivsmarkedsfører – Ferda-prisen

Dette er hovedutmerkelsen. Denne prestisjetunge prisen gis av juryen til den klassevinneren som utmerker seg spesielt i en eller flere kategorier. Vinneren av Ferda-prisen må befinne seg på et høyt profesjonelt nivå og ha markedsføring solid forankret i bedriftens filosofi. Det er ikke antall gull i de ulike kategoriene som nødvendigvis kvalifiserer for denne prisen, men juryens samlede vurdering av kandidatens strategiske og gjennomførte satsing på kvalitativ markedsføring der innsatsfaktorer som modighet, langsiktighet, gjennomtenkt budskap og høy kreativ verdi har skapt et resultat juryen vil premiere. Hvilket budsjett som ligger bak det som skal presenteres er underordnet.

Hvert gullbidrag er kandidat til Ferda prisen – Årets Reiselivsmarkedsfører.

Konkurransen er nå åpen for innsendelse av arbeider.

Vi har også gjort innsendelsen enklere ved å begrense den informasjon som skal legges ved. Arbeidene blir vurdert etter følgende kriterier:

Utfordring – Forklar hvilken utfordring bedriften har forsøkt å løse
Løsning – Gi en kortfattet beskrivelse av tanken bak det innsendte arbeidet
Målsetning – Hva var bedriftens målsetning med aktiviteten?
Effekt av tiltak – Beskriv effekten av aktiviteten

Enkelte kategorier vil ha tilleggskriterier. Dette står i så fall opplyst under den aktuelle kategori.

Formatet på konkurransen har til hensikt å gjøre slik at både større og mindre bedrifter kan få deres arbeider vurdert på likt grunnlag. Vi oppfordrer alle til å sende inn i de kategorier der de har jobbet med markedsføring gjennom 2014.

Festen
HSMAI Prisene arrangeres på Radisson Blu Plaza. I tillegg til det faglige vil vi legge svært god vekt på mat og underholdning. Dette blir Årets fest for reiselivsbransjen og mange av bransjens kunder og leverandører. Mere informasjon om påmelding følger.

Registrering av arbeid til HSMAI Prisene 2014

1. Praktisk informasjon :

1. Virksomhetens navn:

2. Adresse:

3. Telefon/mobil.:

4. E-post:

5. Kontaktperson med tittel:

6. Ansvarlig for arbeidet (inkl. tittel):

7. Informasjon om evt. eksterne konsulenter som er benyttet:

8. Dato for innsendelse:

9. Arbeidet skal bedømmes i kategori:

(Dere er velkomne til å delta i flere kategorier)

10. List opp evt. vedlegg du sender inn:
(For å sikre at alle elementene blir vurdert)

2. Få frem følgende i hver kategorien du melder dere på i:

· Hvilket utgangspunkt hadde dere?

· Hvilke tiltak gjorde dere?

· Hva slags resultat oppnådde dere?

Konkurranseregler

Registrering av arbeider

Har du spørsmål i forbindelse med registreringen, kontakt HSMAI på e-post bgb@hsmai.no
Eller kontakt Benedicte Gilroy Bøgh på telefon: 916 52 873

Bidrag må sendes inn snarest til bgb@hsmai.no.

Arbeider som sendes inn i feil kategori

Juryen har rett til å flytte feilsendte arbeider fra en kategori til en annen, og vil i det lengste bestrebe seg på å finne en alternativ kategori. Så langt det er praktisk mulig, vil innsender bli kontaktet for selv å avgjøre om man ønsker å flytte arbeidet til riktig kategori. I kategorier som ikke er definert som kampanjekategorier vil det juryeres både enkeltarbeider og kampanjer i samme kategori. Er du i tvil om hvilken kategori arbeidet hører under, kontakt HSMAI i god tid før innsendelse.

Opphavsrett

Det fordres at bedriften som sender inn bidrag har opphavsrett eller rett til gjenbruk av bidragene. HSMAI vil ikke stå ansvarlig for misbruk av opphavsrett.

Priser og betaling

For hver innsendte kampanje og arbeider i kategoriene Kampanjer, Samfunnsansvar og Åpen klasse – Godt tenkt, betales en deltageravgift på kr. 1495,- for HSMAI medlermmer, og kr. 1695,- for ikke-medlemmer.

For hvert innsendte enkeltarbeide er prisen kun kr. 1295,- for HSMAI medlemmer, og kr. 1495,- for ikke-medlemmer.

Faktura ettersendes og må betales i god tid før juryeringen.

Bruk av arbeidene i etterkant

HSMAI forbeholder seg retten til å benytte alle premierte arbeiderer i markedsføringsøyemed og i forbindelse med omtale av arrangementet og konkurransen.

Kontakt: Benedicte Gilroy Bøgh
Mail: bgb@hsmai.no
Telefon: 916 52 873

HSMAI ønsker dere lykke til i konkurransen!

Foto: Sonja Henie salen på Radisson Blu Plaza Hotel