BUDSJETTFORLIKET: FORTSATT KUTT TIL MARKEDSFØRINGEN AV NORGE

I budsjettforliket mellom regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF, blir halvparten av kuttet i markedsmidler til Innovasjon Norge reversert. Kuttet blir nå på NOK 20 millioner, istedenfor NOK 40 mill, slik regjeringen gikk inn for i sitt budsjettforslag. Innovasjon Norge får dermed et markedsføringsbudsjett på NOK 225 millioner i 2015.

Det er uforståelig at regjeringen insisterer så sterkt på kutt i denne budsjettposten til en fremtidsnæring, mens de kaster kortene, og trekker sitt kuttforslag når det gjelder pressestøtten. Der har Fremskrittspartiet og Høyre gått med på påplussing på NOK 50 millioner i forhold til regjeringens forslag, noe som vil hindre nødvendig omstilling enda en gang. Papiraviser, som kjemper med nebb og klør imot utviklingen, blir dermed belønnet med NOK 308 millioner neste år, langt mer enn det som skal brukes til markedsføring av Norge som reiselivsland.

Ingen av partiene på Stortinget har ideologiske motforestillinger imot å markedsføre Norge i utlandet, det er kun penger det dreier seg om, penger som ikke virker pris- og lønnsdrivende i Norge. Om kuttet i utenlandsmarkedsføringen resulterer i at bare 1 prosent færre utenlandske turister velger Norge som ferieland neste år, vil det føre til reduserte MVA-inntekter til staten på rundt NOK 40 millioner.

Kilde: HRR