God økning i antall lengre norgesferier

Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge. Fotograf: Christian T. Jørgensen / EUP-Berlin.com

Nordmenn ferierte mer og lengre i Norge i tredje kvartal. – Dette er svært hyggelige tall, kommenterer reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge, i en pressemelding.

Totalt reiste nordmenn på 6,6 millioner ferie- og fritidsreiser fra juli til september i år. Det er to prosent flere enn samme periode i 2013. I underkant av fire millioner av disse var feriereiser i eget land, som er en økning på fem prosent.

Flere lange ferier i Norge

– Vi ser at antall lengre ferier, med en varighet på fire overnattinger og mer, økte i sommer. Nordmenn var på ni prosent flere lengre feriereiser i Norge, sammenlignet med i fjor, og fra 2012 til 2014 har antall reiser økt med hele 48 prosent. Det er mye – og en flott utvikling for norsk reiseliv, sier Tuftin.

I samme periode har antall lengre feriereiser til utlandet holdt seg stabilt. Økningen her hjemme til tross, 56 prosent av alle ferier av lengre varighet, ble lagt til utlandet i tredje kvartal.

– Det er fortsatt noen få prosentpoeng igjen til at nordmenn legger flest hovedferier i Norge, men med en slik utvikling som dette, er det bare å håpe at det kan skje allerede neste år, sier en optimistisk Tuftin.

Nordmenn bruker stadig mer penger

Det er fremdeles et gap mellom hva nordmenn legger igjen av feriebudsjetter på ferie i Norge, og hva som legges igjen ute.

Tall fra SSB viser at nordmenn brukte 37 milliarder på utenlandsferier, mens det ble brukt 14 milliarder på feriereiser i hjemlandet. Gapet skyldes at nordmenn bruker langt mindre penger på lengre feriereiser i Norge, enn det som gjøres på tilsvarende reiser i utlandet.

Foto: Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge. Fotograf: Christian T. Jørgensen / EUP-Berlin.com