Trafikkvekst ved Oslo Lufthavn

Et fly fra Aeroflot tar av fra Oslo lufthavn. Fotograf: Espen Solli/Oslo Lufthavn AS

Passasjertrafikken til og fra Avinors lufthavner økte med 2,7 prosent i 2014, og passasjertallet endte på over 50 millioner. Samtidig er tendensen en utflating – og enkelte steder en svak reduksjon i antallet passasjerer. Oslo Lufthavn hadde i fjor en trafikkvekst på 4,8 prosent, sammenlignet med 2013. Totalt reiste 24.269.152 passasjerer gjennom Oslo Lufthavn i 2014, heter det i en pressemelding fra Avinor.

– Vi har hatt et godt år ved Oslo Lufthavn. Antall passasjerer har økt med over 1,1 millioner, altså 4,8 prosent, fra 2013, sier administrerende direktør Øyvind Hasaas.

Mens trafikkveksten ved Avinors lufthavner var på over 4,3 prosent i 2013, var veksten i 2014 halvannen prosent lavere. Trenden de siste månedene har også vist flere tegn på utflating av trafikken. I desember endte den samlede veksten ved Avinors lufthavner på 0,6 prosent, sammenlignet med desember i fjor, og måneden før var det en svak nedgang i trafikken.

– Selv om det i fjor ble satt ny trafikkrekord, med over 50 millioner passasjerer over lufthavnene våre, har vi i 2014 sett en tydelig tendens til utflating i trafikken, som startet i fjor høst. Så er spørsmålet om vi står foran en lengre periode med lavere vekst og mulig trafikknedgang, eller om bildet endrer seg utover året, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Desembertallene for de fire største lufthavnene, viste vekst for Oslo Lufthavn, på over to prosent, men en svak nedgang i trafikken ved de andre tre.

– Passasjerveksten var sterk de første ti månedene, men avtok mot slutten av året. Vi hadde vekst i både november og desember, men veksten er noe mindre enn forventet. Det har vært en justering av rutetilbudet ved flere lufthavner, og en større usikkerhet i markedet, blant annet knyttet til lav oljepris, og hvordan dette vil påvirke den norske økonomien, sier Hasaas.

Antall flybevegelser (avganger og landinger) for Avinor gikk i 2014 opp med 2,7 prosent. For Oslo Lufthavn er tallet det samme.

Totalt reiste 24.269 152 passasjerer gjennom Oslo Lufthavn i 2014. I 2013 var tallet 23.159 233.

Foto: Et fly fra Aeroflot tar av fra Oslo lufthavn. Fotograf: Espen Solli/Oslo Lufthavn AS