Godt turistår i 2014 – Tror på fortsatt vekst i 2015

Solvorn i Luster. Fotograf: Erik Jørgensen - Visitnorway.com/Innovasjon Norge

Reiselivsnæringen kan se tilbake på tidenes turistsommer, og en vekst som har fortsatt ut året, med en økning i antall kommersielle gjestedøgn på tre prosent i 2014. Nye tall viser at også det totale forbruket har økt med 1,5 milliarder kroner sommeren 2014, sammenlignet med 2013. Det skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

Totalt var forbruket på 27 milliarder kroner i sommersesongen 2014, viser Innovasjon Norges Turistundersøkelsen 2014, for sommersesongen. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin ser lyst på fremtiden, og tror den positive utviklingen vil fortsette i 2015.

Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge.
Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge.

– Vi ser med glede tilbake på et etterlengtet godt reiselivsår i 2014, med en god utvikling, både i norske og utenlandske gjestedøgn. Den svake kronekursen vil nok bidra til at vi ser en videre vekst i antall gjestedøgn i 2015. Vi anslår en økning på rundt fem prosent i antall utenlandske ferie- og fritids-gjestedøgn i 2015, sier han.

Reiselivsdirektøren tror kronekursen vil stimulere til at flere nordmenn velger å feriere i eget land i 2015, samtidig som det vil øke den utenlandske kjøpekraften i Norge. Den svekkede oljeprisen derimot, kan få negative konsekvenser for forretningstrafikken, som også utgjør en betydelig del av de kommersielle overnattingene og det totale forbruket i Norge.

Totalt var det 30,1 millioner kommersielle gjestedøgn i Norge i 2014, noe som er en økning på to prosent norske gjestedøgn og seks prosent utenlandske, sammenlignet med 2013. Det har vært en god økning fra mange markeder, med unntak av Danmark og Russland, som hadde en nedgang på henholdsvis elleve og 14 prosent. USA opplevde den største prosentvise veksten i 2014, på 32 prosent.

Flere aktive turister

I tillegg til at det var flere turister i Norge i fjor sommer, var det også en betydelig økning i aktivitetsnivået til både norske og utenlandske turister, viser Turistundersøkelsen 2014. De norske ferieturistene oppgir fortsatt hyppigst at de skal slappe av på ferien i Norge, men samtidig har det vært en markant økning i antall norske turister som oppgir at de skal oppleve naturen og gå på restaurant for å spise lokalmat og drikkevarer i 2014, sammenlignet med året før.

– Dette er en svært positiv utvikling. Vi har lenge oppfordret nordmenn til i større grad å ta i bruk aktiviteter i eget land. Nå ser det ut til at nordmenn faktisk er blitt flinkere til å delta i aktiviteter og lokalkultur, også på ferie i eget land. Dette er svært positivt, både i forhold til tilfredshet med ferien, og det totale forbruket som blir lagt igjen i Norge, sier Tuftin.

Nordmenn har lenge hatt en tradisjon for å bruke mye penger på utenlandsferien, mens de har vært mer gjerrige på ferien i eget land. Likevel er det norske forbruket avgjørende for norsk reiselivsnæring. I 2014 sto nordmenn for halvparten av det totale sommerforbruket.

– Det norske gjennomsnittlige døgnforbruket har økt med over 100 kroner per feriereisende i 2014. I tillegg til at flere nordmenn ferierer i eget land, har vi i 2014 også hatt en positiv utvikling innenfor aktivitetsnivå og forbruk, dette er positivt for norsk reiselivsnæring, mener Tuftin.

Også de utenlandske turistene har et økt aktivitetsnivå, sammenlignet med i fjor. I 2014 planlegger flere av turistene aktiviteter i naturen, sammenlignet med 2013. De utenlandske turistene vil også i økende grad oppleve fjellene, fjordene og gå på turer.

– Vi har lenge jobbet med å markedsføre Norge som et land med flott natur, med gode aktivitetsmuligheter. Dette kan vitne om at vi har lykkes med det, forteller Tuftin.

Cruiseturister med betydelig forbruk i Norge

pwemq5xfizwt06fqfec8

Sommeren 2014 har cruiseturistene i Norge for første gang utgjort en del av Turistundersøkelsen.

Undersøkelsen viser at cruiseturister har et betydelig forbruk på land i Norge. Totalt la disse turistene igjen tolv milliarder kroner på cruise langs norskekysten, av dette er selve forbruket på land, som tilfaller norsk næringsliv, estimert til en verdi av 2,3 milliarder kroner i 2014.

Dersom man ser på delen av forbruket som forventes å tilfalle norsk næringsliv, har turistene et lavere forbruk per reise enn de landbaserte turistene. For en cruiseturist er det totale gjennomsnittlige forbruket 3945 kroner per reise, mens det tilsvarende tallet er 13.470 for de landbaserte turistene – per person per reise.

Cruiseturister mer tilfredse med ferien

Turistundersøkelsen viser også at cruiseturistene er mer fornøyd med oppholdet i Norge enn de landbaserte turistene. De er også mer tilbøyelige til å anbefale Norge som feriedestinasjon enn de landbaserte turistene.

– Det er spennende endelig å ha et kvalifisert underlag for å se nærmere på cruiseturisters faktiske verdiskaping i norsk reiselivssammenheng. Disse tallene viser at cruiseturister har et betydelig forbruk på land i Norge. Det er også verdt å merke seg at cruiseturister er mer fornøyd med ferien i Norge enn landbaserte turister, avslutter Tuftin.

Toppfoto: Solvorn i Luster. Fotograf: Erik Jørgensen – Visitnorway.com/Innovasjon Norge