Turistundersøkelsen 2014: Økt forbruk og flere fornøyde turister

Sykling i Åndalsnes. Fotograf: Mattias Fredriksson Photography AB/VisitNorway.com

Det gjennomsnittlige døgnforbruket for feriereisende var på rundt 1300 kroner i sommersesongen 2014, mens forretningsreisende brukte over det dobbelte, og hadde et gjennomsnittlig døgnforbruk på over 3000 kroner. Dette viser tall fra Turistundersøkelsen sommersesongen 2014, som Innovasjon Norge offentliggjør i dag.

Turisters totale forbruk i sommersesongen 2014 var på rundt 27 milliarder kroner. Beløpet inkluderer både ferie- og forretningsreisendes forbruk, og er en økning på rundt 1,5 milliarder kroner, sammenlignet med sommeren 2013, heter det i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge. Fotograf: Christian T. Jørgensen / EUP-Berlin.com
Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge. Fotograf: Christian T. Jørgensen / EUP-Berlin.com

– Turistundersøkelsen gir oss en verdifull innsikt i ulike sider ved turismen i Norge, som blant annet forbruksmønstre, aktiviteter og tilfredshet. Den gir oss dermed et bedre verktøy for å kartlegge hvordan vi skal jobbe mer effektivt og målrettet for å tiltrekke oss de mest betalingsvillige gjestene. Samtidig peker den på hvilke områder vi må jobbe med for å løfte den generelle tilfredsheten og attraktiviteten for norsk reiseliv, sier Per-Arne Tuftin, Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, om undersøkelsen.

Også i år peker undersøkelsen på at det er den norske turismen som er den mest betydningsfulle for turistnæringen i Norge, hvor nordmenn stod for over 60 prosent av det totale sommerforbruket.

De tyske ferieturistene er fortsatt det viktigste utenlandske enkeltmarkedet, og bidrar med til sammen 750 millioner kroner i den norske reiselivskassa. Ferieturister fra oversjøiske land, som Kina og USA, står også for et betydelig forbruk.

Ser man på den geografiske spredningen i forbruket, legger turister igjen et betydelig forbruk i samtlige regioner i Norge, men forbruket er klart størst på Østlandet, etterfulgt av Vestlandet.

Flere fornøyde turister

Turistene som var i Norge sommersesongen 2014, var mer fornøyd med feriereisen, sammenlignet med året før.

De norske turistene er totalt sett mindre fornøyd med ferien enn øvrige turister. Unntaket er bedømmelsen av overnattingsstedet, og pris i forhold til kvalitet, hvor de norske turistene er de mest fornøyde. Dimensjonen som scoret lavest blant nordmennene, er tilgang på gratis wifi.

De utenlandske turistene er totalt sett veldig fornøyd med feriereisen i Norge. Her er det kun små nasjonale forskjeller. Ferieturistene fra Sverige, Kina og USA markerer seg som de mest fornøyde, mens turistene fra og Nederland og Spania er de turistene som er minst fornøyd med reisen, totalt sett.

Det er de norske attraksjonene og severdighetene som scorer høyest blant de utenlandske ferieturistene. Mens pris i forhold til kvalitet fortsetter å ha den lavest score hos de utenlandske gjestene, også i år.

Den dimensjonen som, på tvers av markeder, har størst betydning for den totale tilfredsheten, er Attraksjoner og severdigheter.

– For at turister skal oppleve ferien, totalt sett, som god, er det avgjørende at vi leverer gode attraksjoner og severdigheter. Turistundersøkelsen viser at dette er faktorer som er med på å sikre en høy tilfredshet blant våre gjester. Selv om vi generelt sett scorer høyt på dette, er det viktig at vi er bevisste på, og at vi opprettholder og videreutvikler, gode tilbud som vi vet har positiv innvirkning på turisters opplevelse av Norge som reisemål, sier Tuftin.

Aktive turister vil oppleve den norske naturen og kulturen

I tillegg til at det var flere turister i Norge i fjor sommer, var det også en betydelig økning i aktivitetsnivået til både norske og utenlandske turister. De norske ferieturistene oppgir fortsatt hyppigst at de skal slappe av på ferien i Norge, men samtidig har det vært en markant økning i antall norske turister som oppgir at de skal oppleve naturen og gå på restaurant, samt å spise lokal mat og drikkevarer i 2014, sammenlignet med året før.

– Dette er en svært positiv utvikling. Vi har lenge oppfordret nordmenn til i større grad å ta i bruk aktiviteter i eget land. Nå ser det ut til at de faktisk har blitt flinkere til å delta i aktiviteter og lokalkultur, også på ferie i eget land. Dette er svært positivt, både i forhold til tilfredshet med ferien, og det totale forbruket som blir lagt igjen i Norge, sier Tuftin.

Også de utenlandske turistene har et økt aktivitetsnivå, sammenlignet med i fjor, og i 2014 planla de utenlandske turistene å gjøre mer av det meste.

Flere ønsket å delta i aktiviteter i naturen, samt å oppleve fjellene og fjordene, og gå på turer. De ønsket også et mer kulturelt innhold i ferien, og aktiviteter som å besøke historiske bygninger og steder, samt å innta lokal mat og drikkevarer, har hatt en formidabel vekst det siste året.

– Vi har lenge jobbet med å markedsføre Norge som et land med flott natur, med gode aktivitetsmuligheter. Dette kan vitne om at vi har lykkes med å tiltrekke oss flere, og gjøre dem bevisste på disse mulighetene i Norge, avslutter Tuftin.

Fakta om turistundersøkelsen

  • Turistundersøkelsen er en landsdekkende undersøkelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører på oppdrag fra Innovasjon Norge
  • I 2014 har Innovasjon Norge for tredje år på rad gjennomført en landsdekkende turistundersøkelse
  • Datainnsamling gjennomføres ved kommersielle overnattingssteder i tråd med internasjonale anbefalinger
  • Undersøkelsen baserer seg på intervjuer av norske og utenlandske ferie, fritids – og forretningsreisende ved kommersielle overnattingssteder
  • Denne rapporten inneholder analyser av turister som var på forretnings- eller feriereise i Norge i sommersesongen 2014 fra mai til og med august

Toppfoto: Sykling i Åndalsnes. Fotograf: Mattias Fredriksson Photography AB/VisitNorway.com