Sterk ekspansjon og sikring av drivstoff for 2015 preger årsresultatet for Norwegian

Norwegian maskin på rullebanen. Fotograf: Hans Olav Nyborg, Norwegian

Norwegians resultat for 2014 er preget av en sterk omsetningsvekst, kapasitetsøkning og investeringer for fremtiden. Sikring av drivstoff for 2015 utgjør en stor utgiftspost, med 459 millioner kroner, noe som igjen påvirker årsresultatet i betydelig grad. Store kostnader er dermed allerede tatt ved inngangen til 2015. Årsresultatet ble -1050 millioner kroner, mot 322 millioner foregående år, skriver selskapet i en pressemelding.

Etter syv år med overskudd, legger Norwegian frem et negativt årsresultat. Omsetningen kom imidlertid opp i 19,5 milliarder kroner – en vekst på 25 prosent. Kapasiteten (ASK) økte med 35 prosent, men fyllingsgraden var likevel 81 prosent, opp tre prosentpoeng fra foregående år. Totalt 24 millioner passasjerer reiste med Norwegian i 2014, en økning på 16 prosent fra 2013.

For fjerde kvartal isolert, ble det underliggende resultatet på samme nivå som i 2013. Underskuddet på -958 millioner skyldes i stor grad sikring av drivstoff for 2015, og svak norsk krone. Takket være overføringen av store deler av Norwegians flyflåte til datterselskapet Arctic Asset Aviation Ltd. (AAA), har imidlertid verdien av flyene økt i takt med dollaren. Dette har gitt en positiv effekt på 361 millioner på egenkapitalen, som i praksis utligner valutatapet på driften i fjerde kvartal 2014.

Årsaker som forklarer 2014-resultatet

Store valutasvingninger og sikring av drivstoff for 2015 har påvirket resultatet, og belastet regnskapet med 690 millioner kroner, for året sett under ett. Videre har forsinkelser på langrutene kostet selskapet 265 millioner kroner i 2014. Dette omfatter innleiekostnader, ekstra drivstoff og kostnader til hotell, mat og drikke til forsinkede passasjerer. Kostnader knyttet til manglende godkjennelse av EU-selskapets søknad om amerikansk flylisens, utgjorde totalt 117 millioner kroner. «Enmannsstreiken» Parat iverksatte i forbindelse med tariffoppgjøret for de kabinansatte, kostet alene hele 101 millioner kroner.

Fjerde kvartal 2014

For fjerde kvartal omsatte Norwegian for 4,6 milliarder kroner, en økning på 22 prosent fra tilsvarende kvartal året før. Resultatet var -958 millioner kroner, mot -194 millioner kroner året før. I fjerde kvartal fløy 5,65 millioner passasjerer med selskapet, noe som utgjorde en passasjervekst på åtte prosent. Kapasitetsveksten gikk ytterligere opp mot slutten av året, til 21 prosent, mens fyllingsgraden økte med tre prosentpoeng, til 81 prosent.

– Det er ingen grunn for å legge skjul på at 2014 har vært et svakt år for Norwegian. Samtidig ser vi ser flere lyspunkter ved inngangen til 2015. 2014 var preget oppbygging av selskapet internasjonalt, ikke minst betydelig satsing på langdistanserutene. Vi ser at vår vekststrategi gir resultater, i form av et stadig sterkere fotfeste internasjonalt. Selv med store investeringskostnader, har vi klart å redusere enhetskostnadene, og fornyet flyflåten ytterligere, slik at snittalderen nå er nede i fire år, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

– Vi går inn i 2015 med god etterspørsel etter flyreiser, og får full effekt av den lave oljeprisen allerede i første kvartal. Samtidig er det ingen tvil om at kostnadene må videre ned, for å sikre selskapet konkurransekraft i et meget utfordrende marked, avslutter han.

Foto: Norwegian-maskin på rullebanen. Fotograf: Hans Olav Nyborg, Norwegian