Hva skal til for å gi reiselivet et drømmeløft?

Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør, Innovasjon Norge

Hva skal til for å øke verdiskapingen av turisme i Norge og gi reiselivet et drømmeløft, som kan bidra til at reiselivet blir en avgjørende næring for fremtiden? Det er spørsmålet Innovasjon Norge stiller, i denne innbydelsen:

Per-Arne Tuftin fra Innovasjon Norge, Fia Gulliksson, entreprenør, Daniel Skjeldam fra Hurtigruten, Bjørn Arild Whist fra Nordic Choice Hotels, Erik W. Jacobsen fra Menonog Kristin Krohn Devold fra NHO Reiseliv, diskuterer hvordan vi kan skape et fremtidig drømmeløft for norsk reiseliv.

Bli med på frokostseminaret og delta i debatten hos Innovasjon Norge, 13. mars kl. 09.00.

Norge står overfor flere store utfordringer. På den ene siden står vi overfor store globale behov på områder som klima, helse og energi, som krever et mer bærekraftig samfunn. På den andre siden må Norge omstille seg fra et sterkt petroleumsbasert næringsliv til andre og mer bærekraftige aktiviteter.

Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, hva skal til for å øke verdiskapingen i reiselivet og løfte denne næringen til å bli en næring for fremtiden? Innovasjon Norge ønsker et drømmeløft for norsk innovasjon, et løft som setter landet bedre i stand til å møte fremtiden.

Vi ønsker deg velkommen til å delta i spennende debatt om Norges framtid!

Program for dagen:

08:30 Servering og registrering
09:00 Innledning v/reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge
09:15 Verdiskapingsanalyse av Reiselivsnæringen v/ Erik W. Jacobsen, Menon Business Economics
09:35 Innledning og diskusjon i panelet
10:10 Spørsmål og kommentarer fra salen
10:25 Oppsummering

Arrangementet er gratis.

Adresse: Akersgt. 13, 0104 Oslo

Foto: Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør, Innovasjon Norge