Ukens navn: Rune Bjerke

Rune Bjerke

Førsteamanuensis og Fagansvarlig for Event Management,

Markedshøyskolen

Rune var juryleder for HSMAI Eventprisene i fjor, og vil også være det i år. Han er også med i det nyopprettede HSMAI Event Marketing Advisory Board.

Q: Hva består din arbeidshverdag av?

A: Forelesninger, skrive på forskningsartikler om effekter av events og sponsing, bokskriving (Helse i hver krone – eventledelse og sponsing, Fagbokforlaget), forskningsprosjekt om talentutvikling og prestasjoneledelse, jobbe med dokumentarfilm om Edvard Munch.

Q: Hva er det beste ved jobben din?

A: Variasjon, mangfold, fleksibilitet og dyktige, hyggelige kolleger.

Q: Har du noen du har sett opp til?

A: Edvard Munch, dessuten er fokuset og innsatsen til Gunhild Stordalen imponerende og inspirerende; jeg skal gi mitt bidrag.

Q: Har dere noen hyggelige tradisjoner på kontoret?

A: Luncher, strategissamlinger/reiser.

Q: Hvor lenge har du vært medlem i HSMAI?

A: Vet ikke, ett til to år tror jeg.

Q: Hva syns du er det beste med HSMAI?

A: Engasjementet og handlekraften til dere som jobber for og med HSMAI.

Q: Er det noen aktiviteter/tiltak du syns HSMAI bør starte opp?

A: Tiltak som fremmer bransjen, reiselivet, events og eventfaget, er viktige for aktørene og Norge.

Q: Beskriv en perfekt helg for deg.

A: To former for perfekte helger:

1. Aktiviteter, mat, moro og hygge med kidsa.
2. Alenehelg med kjæresten og drømmekvinnen.

Q: Hvis du var Norges statsminister, hva ville du lagt vekt på?

A: Sørget for å få politisk støtte, og gjennomført blant annet:

– Bistandsmidlene skal ikke være penger, men gå til å drifte internasjonale prosjekter med arbeidsløse folk fra hele Europa, som kan styrke utviklingslands utdannelse, infrastruktur (feks som reiselivsdestinasjon), næringsutvikling, etc., i samarbeid med lokale myndigheter og lokalbefolkningen, som får utdannelse parallelt. Utdannelse og prosjektbasert læring er nøkkelen til utvikling av selvstendige demokratier.

– Installere store skip i opplag, og plattformer i Middelahvet, som kan fungere som midlertidig hjelp og hjem for flykninger, med skole og arbeid – bruke arbeidsløse folk i Europa til drifting.

– Kjøpe opp enorme landområder i for eksempel Afrika, utvikle nye stater/land, i samarbeid med afrikanske land og EU, og lede an utviklingen av «nye land» og «eco villages», som ligger under jurisdiksjon av EU, FN og Nato.

– Utvikle verdens mest spektakulære sykkelstier på Vestlandet og i Nord-Norge.

– Bygge monorail (togbane på én skinne, flere meter over bakken) fra Tusenfryd, langs kysten, via Oslo, Bygdøy og Snarøya.

– Bygge en gigantisk «plattform» midt i indre Oslofjord, som skal fungere som et kryss (med restauranter, museum, hotell) for gående, syklister og trikk – «øykrysset» og broene skal binde sammen Oslo, Bygdøy, Snarøya, Asker, Nesodden og Tusenfryd.

– To (2) kollektivfelt for elbiler og hybrider innen 2020. Bensindrevne og diselbiler må fases ut over tid.

Q: Hvordan vil noen som kjenner deg, beskrive deg?

A: Ring Trond Blindheim.

Q: Hvor går neste reise privat/arbeid?

A: Privat: Piemonte i Italia – neste uke.

Q: Har du noen spesielle hobbyer?

A: Film, foto, ski og sykling.

Q: Om du var fanget på en øde øy, hva ville du tatt med deg, om du fikk velge én ting?

A: Vann.