OSL: Ståhjuling er blitt et nyttig verktøy

HSMAI begynner å komme i sommermodus, og har mottatt denne artige saken, med video, fra Oslo Lufthavn, som har begynt å ta i bruk Segway til patruljering av lufthavnen.

Airport Patrols oppgaver på Oslo Lufthavn er blant annet å veilede personell som oppholder seg og har sitt virke på sikkerhetsklarert område, samt kontroll av ID-kort, kontroll av innkjøringstillatelser, gjerdeinspeksjoner, los av personell og kjøretøy som ikke har ID-kort, los av fly (follow me-tjenester) og feilparkeringer. Airport Patrol rapporter også inn uønskede hendelser og avvik.

Økt effektivitet

I fjor kjøpte Oslo Lufthavn inn en ståhjuling til seksjonen, da man hadde en hypotese om at effektiviteten kunne bedres betraktelig. I dag vet man svaret. Luftfartstilsynet har et krav om minimum 20 ID-inspeksjoner på ett døgn. Etter at ståhjulingen ble tatt i bruk, har Airport Patrol hatt opptil 100 ID-kontroller på ett døgn, med et snitt på rundt 30. Den frigjør også tid til andre arbeidsoppgaver.

– Jeg syns det er en effektiv måte å utføre kontrollene på, og det gir meg mye bedre oversikt. På dager som dette, er det jo virkelig flott å kunne benytte ståhjulingen som transportmiddel, sier lufthavnsbetjent Trond Erik Hagen.

Bli med ham og driftskoordinator Edgar Kemi ut på ståhjuling-patrulje (teksten fortsetter under videoklippet):

Bidrar til økt sikkerhet

Blant oppgavene man bruker ståhjulingen til, er Ramp safety-inspeksjoner rundt terminalen. På denne kontrollen sjekker man at alt som foregår, fra et fly ankommer til det drar igjen, utføres på riktig måte. Ståhjulingen brukes også mye til kontroller inne under terminalen, hvor bagasjen sorteres og kjøres ut til flyene av handlerne. Den gir lett tilgang her inne, hvor Airport Patrol ofte utfører ID-kontroller og kontroll på bruk av vest.

Per i dag har Oslo Lufthavn 12.000 m2 områder innendørs de skal kontrollere, fordelt på tre forskjellige områder. Det er både vanskelig og ulovlig å komme seg frem der inne med bil, og man bruker lang tid på å dekke dette området, dersom man skal gå. Med ståhjuling kan alle de tre områdene være inspisert og kontrollert i løpet av en 15-minuttersperiode.

Frivillig bruk – ansattsikkerhet er viktig

Makshastighet er 20 km i timen, men det kjøres vanligvis ikke så fort, for da tømmes batteriet raskt. Bruk av dette verktøyet på jobb, er helt frivillig, og enhver lufthavnbetjent hos Airport Patrol kan spørre vaktsjefen om å få benytte den til tjeneste. Ved bruk av ståhjuling, har Vegdirektoratet bestemt at det ikke er noen krav til verneutstyr, men ettersom sikkerhet for de ansatte har svært høy prioritet, er det besluttet at alle skal benytte sykkelhjelm som verneutstyr, i tillegg til reflekstøy.

Ingen skader på ansatte

– Alle våre lufthavnsbetjenter har hatt kurs i hvordan den skal håndteres, samt at de fleste raskt får mange timers erfaring. Siden anskaffelsen, har vi ikke hatt noen skader, noe vi er svært fornøyde med, avslutter Edgar Kemi.

Foto: Oslo Lufthavns tohjuling in action (skjermdump fra videoklipp).