Konkurransetilsynet vil foreløpig ikke åpne sak mot OTA-ene

Myndighetene i Tyskland og Frankrike, samt flere andre europeiske land, har nå kjent hotellbookingportalenes rate-parity klausul ulovlig.

De store OTA-ene (Online Travel Agencies), Expedia-eide Hotels.com og Booking.com, et selskap i The Priceline Group, endret i sommer sine betingelser, for å imøtekomme noe av kritikken. De tillater nå at hoteller i EU-/EØS-området kan gi lavere priser til enkelte OTA-er, enn til andre, men fortsatt kan ikke hotellene selge billigere fra egne nettsteder.

NHO Reiseliv jobber tett sammen med andre reiselivsorganisasjoner i Europa, og de står samlet om hotellenes rett til å ha laveste priser til egne kunder på egne nettsider. De ønsker også at konkurransetilsynet skal åpne sak, for å se på konkurranseforholdene, og om noen av disse avtalene, slik de er utformet, bryter med loven.

– Vi jobber både på nordisk og europeiske plan i denne saken. Vi jobber også opp mot norske konkurransemyndigheter, men de sitter foreløpig på gjerdet. Vi ønsker at de skal åpne en sak, det har de til nå sagt at de ikke ønsker å gjøre, sier Jostein Hansen, direktør arbeidslivs-politikk i NHO Reiseliv.

– NHO Reiseliv har presset på i halvannet år, for at Konkurransetilsynet skal se nærmere på denne saken. OTA-ene jobber for fullt i de landene de kan, så lenge de ikke blir dømt. Hotellene må kunne tilby lavest pris på egne nettsider, punktum. Det er det saken dreier seg om. Konkurranseretten er ganske lik i hele Europa, så det må være mulig å sette en stopper for OTA-enes praksis i alle land. Vi må ikke vente på at alle andre land skal ta affære, og at vi skal gjøre det sist, sier Jostein Hansen.

– Vi har foreløpig ikke prioritert å åpne sak, men vi følger med på utviklingen, både i EU-kommisjonen og i de andre landene som har pågående saker. Dette er et hett tema, så saken diskuteres i mange internasjonale fora, og det er stor uenighet om hva som kan være en god løsning. Foreløpig innhenter vi informasjon, og samarbeider med tilsynene i andre land, sier seniorrådgiver Elisabeth Steckmest i Konkurransetilsynet.

Sak er opprinnelig publisert hos HRRnett.no