HSMAI Eventbarometeret

Undersøkelse viser en eventbransje i vekst

Undersøkelsen Eventbarometeret, i regi av HSMAI, viser at eventbransjen går et lyst 2016 i møte. Hele 24 prosent av de spurte bedriftene forventer å bruke mer penger på denne type tjenester i kommende år, mens 57 prosent forventer å bruke minst like mye som i 2015.

Eventbarometeret viser at 24 prosent av de spurte bedriftene forventer å bruke mer på events i 2016 enn i inneværende år. Ingunn Hofseth (bildet over), administrerende direktør i HSMAI, sier det ikke er overraskende, da bransjen har vist vekst år etter år.

– Eventbransjen har gått gjennom en profesjonalisering, samtidig som stadig flere bedrifter forstår viktigheten av eventer, som en del av den helhetlige markedsstrategien, sier hun.

Sterkt virkemiddel

Rune-320x320 (1)Mens eventer tidligere ofte ble forbundet med det å arrangere et kick off eller en fest for de ansatte, sees det i dag som et viktig strategisk virkemiddel, både innen HRM- og markedsføringsområdet. Rune Bjerke (t.v.), førsteamanuensis og emneansvarlig for kursene Event management og Organisasjonsdrevet merkevarebygging på Markedshøyskolen i Oslo, sier at stadig flere bedrifter forstår styrken og gjennomslagskraften til et godt gjennomført arrangement.

– Vi ser at bedrifter i dag er langt flinkere til å bruke arrangementer, som knagg for å skape oppmerksomhet omkring et produkt eller en tjeneste. Eller rett og slett for å gi oppmerksomhet og ros til ansatte, for å styrke motivasjon, så vel som kultur, sier han.

Fortsatt en vei å gå

På spørsmål om hvor viktig eventer er, sammenlignet med andre kommunikasjonsverktøy, svarer 47 prosent svært eller ganske viktig. 27 prosent mener det er mindre viktig, mens 16 prosent mener det ikke er viktig i det hele tatt.

– Det vil nok fortsatt gå litt tid før både eventbyråene og kundene deres oppdager det virkelige potensialet til eventer, som opplevelses- og påvirkningsverktøy. Samkjøring og kobling mellom event, andre kommunikasjonsverktøy og mediekanaler, kan gi sterk påvirkningskraft og positive effekter på markedet, og internt mot ansatte. Noen eventbyråer innehar tverrfaglig kompetanse, og står derfor sterkere posisjonert til å tilby råd på strategisk nivå, fortsetter han.

Kategorier

På spørsmål om hvilke kategorier som er viktige innen eventfaget, svarer 39 prosent kundearrangementer og interne bedriftsarrangementer. 36 prosent mener kurs- og seminarvirksomhet er viktig.

– 60 prosent mener eventer er viktig for å styrke bedriftens omdømme, og relasjoner til eksisterende kunder. 56 prosent anser det som et viktig virkemiddel for å styrke kjennskap til bedrifter, varemerket og produktet, avslutter Ingunn Hofseth.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen Eventbarometeret ble gjennomført av HSMAI høsten 2015, der 86 bedrifter svarte på ulike spørsmål om eventrelaterte tjenester. Undersøkelsens respondenter kommer fra bransjer inne reiseliv, handel, transport, kunnskap, media, IKT, offentlig administrasjon, non-profit, bygg og anlegg, eiendom, finans og forsikring, offshore/maritim, industri og petroleum, og olje.