Fortsatt fantastisk vekst for reiselivet

Både norske og utenlandske turister sørget for god økning i antall gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i september.

I september var det 2,5 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder. Det er fire prosent, eller 100 000 flere overnattinger, sammenlignet med september 2014. Den gode veksten fra utlandet, som vi har hatt hver måned siden vårparten 2014, forsetter med ti prosent flere utenlandske gjestedøgn.

Norske gjestestedøgn økte med to prosent, og representerer en andel på 75 prosent av alle gjestedøgn den måneden. Det var også i september, en god vekst fra de aller fleste markeder Innovasjon Norge har markedsaktiviteter, men dessverre en nedgang fra Danmark på syv prosent, Nederland på to prosent og Italia fire prosent. Nedgangen fra Russland fortetter også i september.

God vekst fra september 2013
Ser vi på utviklingen fra september 2013, har antall kommersielle gjestedøgn økt med 13 prosent. Norske gjestedøgn har økt med 11 prosent og utenlandske 20 prosent.

Kommersielle gjestedøgn, sortert etter størst andel september 2015

Endring   Endring   Andel
September 2013 2014 2015   2014/2015   2013/2015   2015
Totalt 2 239 872 2 426 479 2 526 150 4 % 13 % 100
Norge 1 714 075 1 851 172  1 894 558 2 % 11 % 75
Utland 525 797 575 307 631 592 10 % 20 % 25
Europa ellers 100 428  114 480 126 264  10 %  26 % 20 %
Tyskland  80 092 85 901  90 759  6 %  13 % 14 %
Sverige 73 842 74 217 90 759 3 % 4 % 12 %
Storbritannia 46 202 45 336 52 041 15 % 13 % 8 %
Kina 21 284 20 513 41 148 101 % 93 % 7 %
USA 31 814 41 576 41 385 0 % 30 % 7 %
Asia ellers 23 157 29 240 35 893 23 % 55 % 6 %
Danmark 30 371 31 586 29 513 -7 % -3 % 5 %
Nederland 18 479 22 538 22 138 -2 % 20 % 4 %
Spania 12 388 14 513 19 120 32 % 54 % 3 %
Italia 8 694 10 775 10 346 -4 % 19 % 2 %
Japan 11 798 9 903 10 960 11 % -7 % 2 %
Frankrike 10 200 12 305 14 471 18 % 42 % 2 %
Russland 11 410 9 526 7 521 -21 % -34 % 1 %
Sør-Korea 4 857 4 580 7 287 59 % 50 % 1 %


Kilde: SSB

Majoriteten av veksten fra utlandet gikk til Fjord Norge og Østlandet

Fjord Norge hadde 215 200 utenlandske kommersielle gjestedøgn. Det er en økning på 18 prosent og representerer 33 300 flere overnattinger. Det er Hordaland (+23 %), Sogn og Fjordane (+31 %) og Rogaland (+15 %) som bidro til veksten. Deretter kommer Østlandet med en økning fra utlandet på ti prosent. Det representerer 27 000 flere overnattinger. Det er spesielt Oslo (+10 %), Hedmark (+28 %), Buskerud (+ 30 %) og Østfold (+23 %) som bidro til veksten. Nord-Norge hadde 19 prosent flere utenlandske gjestedøgn, noe som tilsvarer 8 100 flere overnattinger.

Økningen av norske gjestedøgn fordelte seg over landet, bortsett fra en nedgang på fire prosent i Fjord Norge. Her er det Rogaland (-17 %) og Sogn og Fjordane (-5 %) som trekker resultatet ned, og det skyldes færre hotellgjestedøgn. I Rogaland er det yrkestrafikken som svikter, mens i Sogn og Fjordane svikter både ferie- og fritidstrafikken og yrkestrafikken.

Ferie- og fritidstrafikken driver veksten ved hotellene også i september

Antall overnattinger ved hotellene økte med fire prosent i september, og det skyldes 16 prosent flere ferie- og fritidsovernattinger. Yrkestrafikken gikk ned med 6 prosent, mens kurs- og konferanserelaterte overnattinger gikk tilbake med én prosent. Fylker som i september har en nedgang i yrkesrelaterte overnattinger, men som har flere hotellgjestedøgn, takket være ferietrafikken er Oslo, Akershus, Hedmark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Troms og Vest-Agder. Fra januar til september økte antall hotellgjestedøgn med syv prosent, og ferie- og fritidsrelaterte overnattinger representerer nå en andel på 54 prosent. Yrkestrafikken går ned med fire prosent. Det er spennende tider vi går i møte, og vi får krysse fingrene for at norsk økonomi går bedre, slik at yrkestrafikken tar seg opp.

 

Nyhet hentet fra Innovasjon Norge

FOTO: Nils-Erik Bjørholt – Visitnorway.com