Ingunn Weekly: Google Drive

Vi har vel alle vært borti arbeidsprosesser, som involverer deling av store filer, som får e-posttjenerne til å knele – og tiden til å hale ut. Eller dokumenter som sendes hit, dit, frem og tilbake, slik at hver av mottagerne skal få anledning til å komme med sine innspill.

Ofte, har vi merket oss, innebærer det at én person blir sittende igjen med innspillene, det vil si med åtte eller ti korrigerte Word-dokumenter, for eksempel, som skal sammenholdes, for å ende opp i en sammenfattende versjon.

English: Cloud Computing Image
Cloud Computing, som det heter på engelsk. (Photo credit: Wikipedia)

La oss si at det første innspillet rommer én endring, som innsender nummer fire har endret på en helt annen måte – mens de to i mellom har gjort endringer i helt andre avsnitt. For ikke å glemme hva de fem neste måtte ha funnet på.

Men det må jo ikke være sånn.

En enklere hverdag

Det er nok mange som har brukt en eller annen tjeneste i nettskyen, ofte bare omtalt som «Skyen», i mange år allerede, til lagring eller sikkerhetskopiering av bilder, for eksempel, men de færreste bruker dem optimalt. I HSMAI er vi hele tiden opptatt av å finne frem til måter å jobbe på, som er effektive, samtidig som vi vil oppleves som involverende.

Blant disse tjenestene finner vi kjente navn, som Dropbox, iCloud, Amazon Web Service, Google Drive, Microsofts OneDrive (ikke å forglemme deres Office 365) og så videre. 

Vi jobber med flere komiteer, Advisory Boards, juryer og styre, og vi liker å involvere dem over landegrensene.  I den senere tid har vi begynt å bruke Google Drive fast.  I forbindelse med møtene, for eksempel, legger vi ofte planene for de enkelte konferansene og/eller businessplaner, med tilhørende budsjetter,  i Google Drive, slik at alle kan følge med på fremdriften, med tilgang til å redigere dokumentene, og komme med innspill.

Prøv det gjerne du også.  Se her:www.google.com/intl/no/drive/

Og nei – vi er ikke sponset av Google. Vi er bare veldig godt fornøyd.  Og som de fleste andre, er også de medlemmer av HSMAI.

Ha en fin weekend!

Ingunn Hofseth. Thumbnail

Med vennlig hilsen
Ingunn Hofseth
Adm. dir.
HSMAI Chapter Norway