Fersk hotellrapport ute

Wiederstrøm Hotel Consulting har, på oppdrag for Benchmarking Alliance, nylig publisert rapporten Hotel Trends, som kan kjøpes via selskapets nettsider.

Rapporten viser daglig beleggs- og prisdata for hoteller, der hoteller kan sammenligne egne tall med tilsvarende for en egendefinert gruppe hoteller. Alt sammen brutt ned på siste døgn, sist uke eller andre perioder.

I rapporten kan man også sammenligne ulike periode for eget hotell, eller kjøre ut statistikk for hele byer eller destinasjoner, med mye mer, og kan suppleres med analyse og kommentarer.

Wiederstrøm Hotel Consulting representerer Benchmarking Alliance i Norge, og er med det ansvarlig for distribusjon og salg av Hotel Trends i landet. Totalt inneholder rapporten data fra norske hoteller med rundt 50.000 rom.

Hotel Trends fås kjøpt på Wiederstrøm Hotel Consultings nettsted, wiederstrom.com