Stort interesse for fjellferie og skikjøring

Etter en sen sesongstart grunnet mildt vårvær tok aktiviteten fart fra jul- og nyttårshelgen. Når SkiStar nå summerer halvårsresultatet presenterer foretaket det beste resultatet i SkiStars historie. Flere besøkende gjester i januar, blant annet i forbindelse med Valles vinteruker og SkiStar Business, i kombinasjon med bra vinterferie, har bidratt til bedring av resultatet. Bookingvolumet økte fra sesongstart til og med februar med 9 prosent. En svak norsk krone har bidratt til en tilvekst av utenlandske gjester, i første rekke fra det danske markedet, sier Mats Årjes, VD SkiStar AB.

Bookingnivået for den gjenværende delen av sesongen er 1 prosent høyere sammenliknet med foregående år. En tidig påske innebærer et høyt bookingnivå i mars og foretakets fokus ligger nå på å forbedre nivået for april, som for foregående år omfattet påsken, forteller Mats Årjes.

Oppkjøpet av det østeriske skianlegget St. Johann in Tirol går i henhold til planen. Pågående Due Dilligence vil bli gjennomført innen kort tid og deretter har vi som hensikt å delta i en nyemisjon som vil tilføre St. Johann 10 millioner Euro, og som innebærer at St. Johann blir ett datterselskap av SkiStar. Med St Johann har vi funnet en bra skianlegg som muliggjør en etablering av SkiStar i alpene. Vi ser med spenning frem mot SkiStars videre utvikling og mot fortsettelsen av denne fantastiske vintersesongen, avslutter Mats Årjes, VD SkiStar AB.

Foto fra SkiStar