Ni av ti fornøyde med Hertz Bilpool

– 93 prosent av de aktive brukerne, både privatpersoner og ansatte hos våre bedriftskunder, sier at de er fornøyd med vår bildelingsløsning. Det viser at vi har utviklet et konsept som fungerer, sier Eivind Thorne, leder for Hertz BilPool, i en pressemelding.

Hertz er Norges ledende bilutleieselskap, og også den største kommersielle aktøren innen bildeling. Totalt inkluderer ordningen over 120 biler og 2500 medlemmer. Hertz BilPool har vokst med cirka 50 prosent per år de seneste årene.

– Bilpool-ordningen er en brukervennlig, kostnadseffektiv og miljøvennlig løsning. Via app på mobilen bestiller du og låser opp bilen, som er lokalisert nær kontoret eller der du bor. Man betaler per time og for kjørte kilometer, og drivstoff er inkludert i prisen, sier Thorne.

Konseptet er utviklet sammen med kundene

– Siden oppstarten har vi lagt stor vekt på å lage et produkt basert på hva medlemmene ønsker. Hvert år gjennomfører vi derfor en spørreundersøkelse, for finne ut hva medlemmene synes, hvordan ordningen brukes og hva vi kan gjøre bedre, fortsetter han.

Tilfredse brukere

De fleste av medlemmene bruker en bil fra Hertz BilPool én eller et par ganger i måneden, men nesten ti prosent benytter seg av ordningen ukentlig. 70 prosent av medlemmene har ikke egen bil, mens de øvrige bruker det som en bil nummer to eller som et alternativ i jobben istedenfor egen bil.

– Tilgjengelighet er alltid viktig for at slike ordninger skal fungere bra. Du må oppleve at det er enkelt å få tak i bil. I denne undersøkelsen oppgir over 85 prosent at det nesten alltid er ledig bil. En meget høy score, som sier noe om bredden i tilbudet. Medlemmene sier også at de er veldig godt fornøyd med utvalget av biler, og de tekniske løsningene, med bruk av app og sms. Det er et ønske om tilgang på flere elbiler, og det er helt klart et mål at alle bilpoolene skal ha et godt utvalg elbiler.

Det forventes fortsatt kraftig vekst i denne typen bildelingsordninger.

– Det er et uttalt mål for byutviklingen i Oslo og andre storbyer å etablere arbeidsplasser og boliger rundt sentrale kollektivknutepunkter. Det betyr i praksis at de færreste får egen parkeringsplass, og at mobilitetsbehovet må løses på en annen måte. Sammen med fokuset på å gå, sykle og ta mer kollektivtrafikk, er bildeling en løsning som gjør at man får dekket transportbehovet uten å eie egen bil. En bildelings-ordning, som Hertz Bilpool, er effektivt, både for bedrifter og privatpersoner. Vi kommer derfor til å fortsette å etablere slike de nærmeste årene, sier Eivind Thorne.

Foto: Hertz bilpool på Karl Johan. Foto fra Hertz Bilpool.