Hver tredje reiselivsbedrift venter ny rekordsommer

Sommeren 2015 ble det satt ny rekord i antall hotellovernattinger i Norge. Én av tre reiselivsbedrifter forventer at sommersesongen 2016 blir bedre enn sommeren i fjor, skriver NHO Reiseliv i en pressemelding.

Fjoråret ble et rekordår for norsk reiseliv. Det totale forbruket hos turistene var på cirka 67,4 milliarder kroner, ifølge Innovasjon Norge. Det er en økning på rundt syv milliarder kroner, fra 60,4 milliarder i 2014. Om lag halvparten av økningen skyldes økning i volum, og halvparten skyldes økning i forbruk.

NHO Reiselivs ferske økonomibarometer viser at 30 prosent av norske reiselivsbedrifter tror sommersesongen 2016 blir bedre enn sommeren i fjor. 63 prosent svarer at de tror sommeren i år blir på nivå med rekordsommeren 2015.

Vekst fra utlandet

– Dette er svært optimistiske tall, særlig med tanke på at vi i fjor opplevde tidenes sommer, med en rekordvekst i utenlandske overnattinger. Det er stor grunn til å tro at veksten vil fortsette, og at også denne sommeren kan slå nye rekorder, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

I fjor var det de utenlandske gjestedøgnene som økte mest. Den positive utviklingen har fortsatt inn i 2016. I løpet av årets fire første måneder, er det registrert elleve prosent flere utenlandske hotellovernattinger enn i samme periode i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

– Vårt fortrinn er at Norge oppleves som et eksotisk og trygt reisemål, med unike opplevelser. Vi er også et moderne land, med høy digitaliseringsgrad og markedsinnovasjon i reiselivet. Godt hjulpet av en svak krone, er Norge blitt et attraktivt feriemål, sier Devold.

Reiseliv, fiskeri og forretningstjenester på topp

Økonomibarometeret viser også at reiselivsnæringen er mer optimistisk til markedsutsiktene, sammenlignet med NHO i sin helhet. Reiseliv, fiskeri og forretningstjenester topper statistikken over de næringene som er mest optimistisk til markedsutsiktene.

– Reiseliv, fastlandsindustri og fiskeri er de største valutainnbringende næringene i Fastlands-Norge. Felles for de tre, er at de nyter godt av lav kronekurs. Vi vet samtidig at kronekursen vil stige i takt med oljeprisen. For reiselivets del, er det avgjørende at reiselivsbedriftene fortsetter det gode arbeidet med å utvikle produktene sine, sier Devold.

Vel 2000 medlemsbedrifter har svart på NHOs økonomibarometer, som kartlegger blant annet bedriftenes markedssituasjon og -utsikter, samt investerings- og bemanningsplaner. Drøyt 200 av NHO Reiselivs 2800 medlemsbedrifter har svart på undersøkelsen.

Foto: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto fra NHO Reiseliv.